Anneke Bär - van der Drift

Ouders

ADHD / ADD Informatiebijeenkomst voor ouders

De ouderinformatiebijeenkomst omvat drie avonden waarin uitleg wordt gegeven over de aandachtstekort stoornis die uw kind heeft. Het doel is het aanreiken van kennis over AD(H)D en algemene handvatten voor de opvoeding. Er wordt ook een avond besteed aan het geven van informatie over medicatie. Deze avond wordt in samenwerking met kinderartsen van de Tergooiziekenhuizen georganiseerd. Er zal een kinderarts aanwezig om uitleg te geven over medicatie en er is de mogelijkheid om vragen over medicatie(gebruik) te stellen. Daarnaast is er ruimte voor uitwisseling van ervaringen met andere ouders en het stellen van vragen.

Wat zijn de kosten?
In de meeste gevallen worden de kosten volledig vergoed door de gemeente.

Locatie en informatie
De bijeenkomsten worden gehouden op drie avonden op onze praktijklocatie. Voor vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met het secretariaat.

 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.