Anneke Bär - van der Drift

Ouders

Training 'Braingame Brian'

Kinderen met ADHD hebben vaak moeite om saaie en/of moeilijke taakjes thuis of op school te doen. Ze onthouden de opdracht niet of maar gedeeltelijk waardoor ze hun gedrag niet goed kunnen aansturen. De kinderen worden afgeleid terwijl ze bezig zijn en vinden het moeilijk om weer verder te gaan nadat ze afgeleid zijn geweest. Ze kunnen wel doen wat er van hen gevraagd wordt, maar vaak niet op het moment dat het moet of niet zonder dat dit extra inspanning kost.
Eerst nadenken voor je iets doet betekent dat je op de rem moet kunnen staan en dat vinden veel kinderen met ADHD ook moeilijk. Daarnaast kan het omschakelen van de ene naar de andere situatie of van de ene naar de andere taak voor sommige kinderen met ADHD lastig zijn. In de ene situatie moet je juist rustig zijn, in de andere situatie juist weer actief. Of het kan moeilijk zijn om rustig te blijven als iets anders gaat dan verwacht.

Wat houdt de Braingame Brian-training precies in?
Braingame Brian is een nieuwe training die gericht is op het verbeteren van zgn. executieve functies. Of te wel het helpen van het vasthouden en richten van de aandacht, het plannen, organiseren, sturen en het controleren van gedrag. Allemaal dingen die je nodig hebt bij alles wat je doet.
Bij kinderen met ADHD weten we dat de executieve functies minder sterk ontwikkeld zijn en pas sinds 10 jaar weten we dat deze functies te trainen zijn. Braingame Brian is hier, o.a. door de Universiteit van Amsterdam, speciaal voor ontwikkeld.
Het is een soort computergame dat de kinderen thuis op hun eigen computer spelen. Door de prachtige spelwereld worden kinderen uitgedaagd om de trainingstaken uit te voeren en worden ze beloond voor hun trainingsarbeid. De training bestaat uit 25 sessies van ongeveer 45 minuten die in een periode van zes weken thuis moeten worden uitgevoerd.
Voorafgaan aan de training stellen wij door middel van onderzoek vast of het kind hier inderdaad voor in aanmerking komt. Heeft dit onderzoek al elders plaatsgevonden dan vindt eerst een intakegesprek plaats. De trainer installeert vervolgens het spel thuis op de computer, geeft instructies aan het kind en zal daarna meestal nog twee sessies bijwonen. Na de training is er nog een evaluatiegesprek om het effect van de training te bespreken.
De trainer is speciaal opgeleid en gecertificeerd om deze training te mogen geven.

Voor wie is deze training bedoeld?
Voor kinderen van 8 t/m 12 jaar met AD(H)D.

Wat kost de training?
Het onderzoek dat (eventueel) vooraf gaat aan de training alsmede de begeleidingsuren van de trainer, worden vanuit de Basis GGZ of Specialistische GGZ zorg volledig vergoed en rechtstreeks gedeclareerd bij de betreffende gemeente. Het trainingspakket zelf (het spel) moet door de ouders rechtstreeks aangeschaft worden en kost op dit moment 250,- Euro.

Het is overigens van belang dat de computer waarop het spel gespeeld wordt, voldoende capaciteit heeft. De meeste recente (spel)computers voldoen aan de vereiste specificaties.
Meer informatie over de training en de precieze eisen waaraan de computer moet voldoen kunt u vinden op: Braingame Brian

 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.