Anneke Bär - van der Drift

Ouders

Cursus 'Met plezier naar de middelbare school'

Zomercursus voor toekomstige brugpiepers
Regelmatig komt het voor dat kinderen er erg tegen opzien om van de basisschool naar het voortgezet onderwijs te gaan. Het betreft vaak kinderen die zich op de basisschool al niet op hun gemak voelen bij andere kinderen. Ze worden bijvoorbeeld geplaagd en gepest, kunnen maar moeilijk vriendjes krijgen, hebben vaak ruzie zonder dat ze dat willen en staan vaak alleen. Het gaan naar het voortgezet onderwijs kan voor hen bedreigend zijn.
Onze praktijk geeft, speciaal afgestemd op deze kinderen, een sociale vaardigheidstraining met als doel dat deze zich zekerder voelen om naar de middelbare school te gaan. Een zelfbewuste uitstraling is met name in de beginperiode van de nieuwe school belangrijk, omdat een sterke eerste indruk de kans verkleint dat ze naderhand door klasgenoten gepest worden.

Doelstelling van de cursus
De kinderen worden in groepsverband geleerd om positief te denken en op een ontspannen en speelse wijze de volgende vaardigheden te leren:

  • contact leggen met andere kinderen;
  • opkomen voor jezelf (assertiviteit);
  • omgaan met plagen en pesten;
  • aandacht krijgen voor non-verbaal gedrag zoals houding, oogcontact en stemgebruik.

Doordat ze naar een nieuwe school gaan krijgen de kinderen een kans om het verleden waarin ze regelmatig gepest werden, achter zich te laten en helemaal opnieuw te beginnen. In de cursus leren ze om te gaan met sociale situaties die ze moeilijk vinden waardoor hun zelfvertrouwen ten aanzien van leeftijdsgenoten toeneemt. De kinderen moeten voldoende vertrouwen in zichzelf krijgen om met name in het begin van het nieuwe schooljaar een goede eerste indruk te kunnen maken op de klasgenoten. Daardoor vermindert de kans aanzienlijk dat ze gepest gaan worden.

De cursus blijkt te voorzien in een duidelijke behoefte. Een half jaar na de cursus geven de deelnemers aan nog steeds te profiteren van de cursus en de meeste zeggen zich op hun gemak te voelen op de nieuwe school.

Voor wie is deze cursus bedoeld?
Kinderen in groep 8 van het basisonderwijs die overgaan naar het voortgezet onderwijs. Om ieder kind voldoende aandacht te geven, kunnen er maximaal 12 kinderen per groep aan de cursus deelnemen.

Wat houdt de cursus precies in?
De cursus wordt aan het eind van de zomervakantie gegeven omdat de overgang naar het voortgezet onderwijs dan daadwerkelijk plaatsvindt. In een overgangssituatie zijn mensen het meest gevoelig voor veranderingen en is de kans het grootst dat het geleerde naar de allerdaagse situatie 
vertaald wordt. Juist omdat de kinderen naar een nieuwe school gaan, kan de training een goede voorbereiding zijn om een geheel nieuwe start te maken met leeftijdsgenoten.

Voorafgaand aan de cursus vindt een kennismakingsgesprek plaats. Hierin vertelt het kind in het bijzijn van de ouder(s)/verzorger(s) waarom het opziet om naar het voortgezet onderwijs te gaan respectievelijk wat het moeilijk vindt in de omgang met anderen. In dit gesprek wordt gekeken of de cursus aansluit op de behoeften van het kind.
Ook vindt voor aanvang van de cursus een voorlichtingsavond plaats voor de ouder(s)/verzorger(s) waarin deze informatie krijgen over de cursus die hun kind gaat volgen. Ze krijgen dan tevens de gelegenheid om over het onderwerp vragen te stellen.

De kinderen komen twee achtereenvolgende dagen in groepsverband bijeen van 9.00-15.30 uur. In de groep wordt geoefend hoe de kinderen met anderen om kunnen gaan. Dit gebeurt in de vorm van groeps-
gesprekken, spelletjes en toneelstukjes.
Zes weken na de cursus is er voor de kinderen een terugkomstbijeenkomst die aan het eind van de middag of begin van de avond plaatsvindt.

Startdatum komende cursus
De eerstvolgende cursus vindt plaats aan het einde van de zomervakantie. U kunt uw zoon of dochter hiervoor opgeven. Er is plaats voor maximaal 12 kinderen.

 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.