Anneke Bär - van der Drift

Ouders

Sociale Vaardigheidstraining

Regelmatig verzorgt onze praktijk sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen in het basis en voortgezet onderwijs die problemen ervaren in de dagelijkse omgang met leeftijdsgenoten. Deze training wordt in groepsverband gegeven.

Hoe uit het zich als je sociaal niet zo handig bent in de omgang met andere kinderen?

  • veelvuldig ruzie hebben;
  • geplaagd worden;
  • niet voor een eigen mening durven uit te komen;
  • geen initiatief durven te nemen in het leggen van contacten.

Wat leer je zoal?
Voorafgaand aan de training vindt met de ouders een intakegesprek plaats. Belangrijk is namelijk te weten of de cursus daadwerkelijk geschikt is voor uw kind of dat de problematiek rond uw kind wellicht een andere aanpak vraagt. Vervolgd wordt met een kennismakingsgesprek met uw kind waarin het, in het bijzijn van u, vertelt wat het moeilijk vindt in de omgang met anderen. In dit gesprek worden doelen geformuleerd waaraan in de cursus gewerkt gaat worden.
In de training leren de kinderen omgaan met sociale situaties die ze moeilijk vinden waardoor hun zelfvertrouwen ten aanzien van leeftijdsgenoten toeneemt. Dit kunnen kinderen zijn in de klas, de buurt of de sportclub.

Voor wie is de training bedoeld?
Kinderen in de leeftijd van 8 - 12 jaar.

Wat houdt de training in?
De kinderen komen 10 keer in groepsverband bijeen. Elke bijeenkomst duurt gemiddeld 1,5 uur en vindt wekelijks plaats. In de groep wordt geoefend hoe de kinderen met anderen om kunnen gaan. Dit gebeurt in de vorm van groepsgesprekken, spelletjes, toneelstukjes, videofragmenten bekijken en bespreken (voorbeelden maar ook eigen opnamen) en het bespreken van opdrachten die tussen de bijeenkomsten uitgevoerd worden.

Parallel aan de kindergroep komen de ouder(s)/verzorger(s) drie maal in groepsverband bijeen. Doel is het onderling uitwisselen van ervaringen, het aanreiken van vaardigheden die aansluiten op de kindergroep en het afstemmen van de ervaringen met het kind in de groep, thuis en op school.
Halverwege de kindergroep vindt telefonisch overleg plaats met de leerkracht. Doel is afstemming, uitwisseling en indien gewenst, handreikingen te geven om het competentiegevoel van het kind in de klas te vergroten.
Na afloop van de training vindt weer een individueel eindgesprek met het kind samen met de ouder(s) of verzorger(s) plaats waarin de eerder geformuleerde doelen getoetst worden op het behaalde resultaat.

 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.