Anneke Bär - van der Drift

Ouders

'VetCool'. Cursus voor kinderen met overgewicht

Kinderen en overgewicht
Steeds meer kinderen in de leeftijd van acht tot en met twaalf jaar hebben te maken met overgewicht. In Nederland gaat het om ongeveer 15% van de jongens en meisjes. Ook het percentage kinderen met ernstig overgewicht / obesitas neemt toe. Deze kinderen en hun ouders zijn vaak op zoek naar specifieke, praktische, haalbare en motiverende handvatten om dit overgewicht terug te dringen.

VetCool
In samenwerking met dietisten van het voedingsadviesbureau DietPlus en kinderfysiotherapeuten van Kinderfysiotherapie Fysio Lage Naarderweg hebben wij een cursus opgezet voor kinderen met overgewicht in de leeftijd van acht tot en met twaalf jaar. Deze kinderen wordt in deze cursus geleerd hoe ze anders moeten eten en bewegen, maar ook hoe ze sociaal handig om kunnen gaan met hun probleem. Deze combinatie van leerdoelen is de reden dat de cursus gegeven wordt door een kinderfysiotherapeute, dietiste en orthopedagoog / psycholoog. Uit onderzoek is ook gebleken dat een aanpak vanuit deze drie hoeken, het meest effectief is en een grotere kans op succes heeft.

Het is niet de bedoeling dat kinderen tijdens de cursus leren hoe ze snel moeten afvallen. Het is voldoende, omdat ze in de groei zijn, dat hun huidige gewicht niet toeneemt. Uiteindelijk wordt daardoor het gewenste gewicht in de loop van de tijd bereikt.

Er wordt driemaal per jaar gestart met het programma: voorjaar, najaar en winter.
De start van de cursus is een bijeenkomst met een ouder en het kind waarbij alle drie de disciplines aanwezig zijn. Hierin wordt uitleg gegeven over de aanpak van overgewicht bij kinderen. Na een half jaar is er opnieuw een gezamenlijke bijeenkomst met de ouder en het kind.

De dietist leert de kinderen een beter en leuker eetpatroon aan. Er wordt een individueel voedingsplan opgesteld. Ouder en kind leren samen spelenderwijs een gezond en volwaardig voedingspatroon aan. In het eerste jaar is er een intakegesprek en persoonlijk voedingsadvies naast vier groepsbijeenkomsten voor ouders en kinderen. In het tweede jaar vinden opnieuw vier bijeenkomsten voor ouders en kinderen plaats.

De kinderfysiotherapeut leert de kinderen dat beweging belangrijk is voor de gezondheid. Door te bewegen verbeteren kinderen hun conditie, motoriek, sociale vaardigheden en wordt hun zelfvertrouwen groter. Bewegen is belangrijk om het gewicht op peil te houden.
Er wordt met de kinderen wekelijks gewerkt aan het verbeteren van de conditie, kracht en motoriek. Het allerbelangrijkste is dat kinderen weer plezier in bewegen krijgen. Aan het einde van de cursus wordt samen gekeken naar een sport die bij het kind past.

De psycholoog start met drie ouderbijeenkomsten en biedt vervolgens zeven kinderbijeenkomsten aan. Ouders worden betrokken bij deze kinderbijeenkomsten doordat ze steeds bij de afronding aanwezig zijn. Na de derde kinderbijeenkomst volgt de derde ouderbijeenkomst.
In de cursus leren de kinderen handiger voor zichzelf op te komen, zelfvertrouwen te ontwikkelen en weerbaarder te worden. Door de groepsgerichte benadering krijgen de kinderen een positieve ervaring met leeftijdsgenoten, waardoor hun zelfvertrouwen in sociale situaties toeneemt. Tevens wordt er aandacht besteed aan het versterken van hun probleemoplossend vermogen: ‘hoe pak ik een lastige situatie aan en wat heb ik nodig om het plan ook vol te houden’.

Kosten en vergoedingen

  • De dietist wordt vergoed vanuit de basisverzekering en eventueel vanuit een aanvullend pakket.
  • Kinderfysiotherapie wordt 18x vergoed vanuit de basisverzekering en eventueel vanuit een aanvullend pakket.
  • Psychologische hulpverlening wordt  vergoed door de gemeente.

Contact
Voor vragen en aanmeldingen kunt u contact opnemen met de dietisten van het Voedingsadviesbureau DietPlus op het nummer 035-6855796 of via

 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.