Anneke Bär - van der Drift

Ouders

Disclaimer

De informatie op deze website wordt regelmatig ge-update. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde, met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving vooraf worden aangebracht. 

Ondanks de constante zorg en aandacht die de Praktijk voor leer- en gedragsadviezen besteedt aan de samenstelling van deze website, is het mogelijk dat de informatie die wordt gepubliceerd onvolledig c.q. gedateerd is. Wij kunnen er daarnaast niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor u deze gebruikt. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site.

Het copyright van deze website berust bij de Praktijk voor leer- en gedragsadviezen te Hilversum. Niets op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gekopieerd en/of verspreid worden. Het is derden wel toegestaan om op hun eigen website een link naar deze website op te nemen. U kunt daarvoor gebruikmaken van URL: www.leerengedragsadviezen.nl

 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.