Anneke Bär - van der Drift

Ouders

Kosten/vergoedingen

Binnen onze praktijk beseffen wij als geen ander dat in de jeugd van een kind de basis gelegd wordt voor een hopelijk gelukkige toekomst. Net als u, vinden wij het belangrijk dat zaken die een goede ontwikkeling van uw kind in de weg staan, deskundige aandacht verdienen. Door professionele medewerkers, persoonlijke betrokkenheid bij uw kind en een zo compleet mogelijk dienstenpakket, probeert de praktijk hier een kwalitatief hoogwaardige bijdrage aan te leveren. Daarbij is onze praktijk gekwalificeerd om zowel lichte tot matige psychologische zorg te bieden als hulp bij zwaardere psychische problemen.

Vergoeding door de gemeente
Onze praktijk declareert de Jeugd GGZ rechtstreeks bij die gemeenten waar een contract mee is (zie de lijst met gecontracteerde gemeenten onderaan deze pagina).

Jeugdwet 
In de Jeugdwet is bepaald dat de gemeenten (financieel) verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg aan kinderen tot en met 17 jaar waaronder de psychologische zorg die onze praktijk biedt. Meestal is dat de gemeente waar het kind ingeschreven staat, maar bij bijvoorbeeld gescheiden ouders kan dat een andere gemeente zijn. Zijn de ouders gescheiden en beiden hebben gedeeld ouderlijk gezag, dan geldt de gemeente van het hoofdverblijf van het kind. Zijn de ouders gescheiden maar is slechts een van de ouders gezagsdragend over het kind, dan geldt de gemeente waar deze gezagsdragende ouder ingeschreven staat, ook al woont het kind in een andere gemeente. Dit laatste geldt ook in die situaties dat het kind onder toezicht staat; de gemeente van de gezagsdragende instantie (pleegouders, voogd, instelling e.d.) is bepalend.

Daarnaast is het voor de vergoeding belangrijk dat wij met de betreffende gemeente een contract hebben afgesloten. Aan het einde van deze pagina ziet u een opsomming van de gecontracteerde gemeenten.

Verwijzing door de huisarts
Belangrijk is dat u vooraf contact opneemt met uw huisarts aangezien u voor de Jeugd GGZ een verwijsbrief nodig heeft. Deze is namelijk wettelijk verplicht om voor vergoeding in aanmerking te komen. De originele verwijsbrief moeten wij voor het intakegesprek van u ontvangen. Naast huisartsen mogen ook medisch specialisten, jeugdartsen en de gemeente zelf doorverwijzen. 

Heeft u een verwijsbrief maar het is niet duidelijk of verwezen wordt voor een kort of intensiever behandeltraject dan overleggen wij hierover met uw verwijzer. Ook zijn wij verplicht na afloop van de behandeling de verwijzer alsmede ook altijd uw huisarts, een kort eindverslag te doen toekomen.

Eigen bijdrage en eigen risico
Voor de Jeugd GGZ hoeft u voor uw kind geen eigen bijdrage te betalen. Ook geldt dat deze zorg niet ten koste gaat van het eigen risico van de ziektekostenverzekering zolang het kind nog geen 18 jaar is.

Onverzekerde zorg
De meeste psychologische hulp die wij bieden wordt vergoed omdat ze behoort tot zgn. medische zorg. Bij de intake van uw kind wordt bekeken of uw kind in aanmerking komt voor verzekerde Jeugd GGZ.

Gecontracteerde gemeenten

Onze praktijk heeft met de volgende gemeenten contracten afgesloten voor de Jeugd GGZ:

t Gooi: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Muiderberg, Naarden, Weesp en Wijdemeren

Eemland: Amersfoort, Baarn, Bunschoten-Spakenburg, Eemdijk, Eemnes, Leusden, Soest, Soesterberg, Woudenberg

Utrechtse Heuvelrug: Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede, Zeist

Mocht u behoefte hebben aan meer informatie, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Link

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/jeugdhulp/jeugdhulp-bij-gemeenten

 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.