Anneke Bär - van der Drift

Ouders

Welke medewerkers werken bij ons?

Drs. Anneke Bär-van der Drift
Is klinisch psycholoog, gz-psycholoog, psycholoog NIP, psycholoog kinderen & jeugd specialist, orthopedagoog generalist NVO-WEP en gedragstherapeut VGCt. Zij heeft ruime onderwijservaring en is ruim 20 jaar gastdocent geweest bij het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool van Utrecht. Anneke startte deze praktijk in 1990 als eenmanspraktijk. Sinds 1999 heeft zij de praktijk verder uitgebouwd en is directeur/eigenaar.

Drs. Manja Bosch
Als klinisch psycholoog, psychotherapeut en psycholoog kinderen & jeugd NIP heeft Manja veel ervaring met diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren. Deze heeft zij o.a. opgedaan bij Behandelcentrum Heideheuvel en Tergooiziekenhuizen locatie Blaricum. Naast haar gebruikelijke werkzaamheden is Manja als praktijkopleider verantwoordelijk voor de psychotherapie- en gezondheidszorgopleidingen die in onze praktijk gevolgd worden.

Drs. Gerdine van de Bovenkamp-Vos
Gerdine is bij de praktijk begonnen als stagiaire van de Universiteit van Utrecht en bleek een talentvolle collega te zijn. Na haar afstuderen als orthopedagoog is ze direct in dienst getreden. Naderhand heeft ze de opleiding tot psychotherapeut afgerond. Naast onderzoek en behandeling geeft Gerdine diverse cursussen en trainingen. Ze is geaccrediteerd om de Braingame Brian-training aan kinderen met AD(H)D te geven alsmede de Triple P-training, een opvoedcursus ter voorkoming van emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen.

Drs. Laura van Dalen
Laura is als orthopedagoog afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Na de masteropleiding Klinische en Ontwikkelingspsychologie heeft zij de postdoctorale opleiding tot gz-psycholoog afgerond met als specialisatie Kind & Jeugd. Laura heeft o.a. binnen de jeugd-GGZ, het onderwijs en de eerstelijns-opvoedondersteuning gewerkt en vooral veel ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van ontwikkelingsstoornissen alsmede angst-, stemming- en gedragsproblemen. Binnen de praktijk verricht zij zowel diagnostiek als behandelingen.

Dr. Aart Franken
Aart heeft aan de Radboud Universiteit in Nijmegen psychologie gestudeerd en is daarna gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. De interesse van Aart gaat uit naar het gedrag van jongeren; zijn onderzoek ging over de invloed van vrienden op de ontwikkeling van roken, drinken, en misdragen. Aart heeft internationale ervaring opgedaan in Spanje (Universiteit van Barcelona), het Verenigd Koninkrijk (Greenwich Universiteit) en de Verenigde Staten (UNC en Duke) waar hij o.a. gestudeerd en gewerkt heeft. Aart is momenteel in opleiding tot gz-psycholoog.

Drs. Johanna Kreuning- van Loenen
Johanna heeft pedagogische wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft daarnaast de master spelpsychotherapie succesvol afgerond. Johanna is als orthopedagoog lange tijd werkzaam geweest binnen een grote GGZ-instelling waar ze veel ervaring heeft opgedaan met het werken met kinderen en hun opvoeders. Tevens heeft zij ruime ervaring opgedaan binnen een praktijk voor leerproblemen. Binnen de praktijk verricht Johanna zowel diagnostiek als behandeling.

Drs. Annemarie van Londen - Huiberts
Annemarie heeft niet alleen gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, ze is er ook in dienst getreden. Als Universitair docent bij de opleiding Pedagogische wetenschappen levert ze nog altijd een belangrijke bijdrage aan het klinisch onderwijs. Bij het Ambulatorium, polikliniek van de Faculteit Sociale Wetenschappen, heeft ze jarenlang ruime ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren. Ze heeft zich ontwikkeld tot NVO Orthopedagoog Generalist en is al ver gevorderd in haar opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt. Al deze kennis en vaardigheden zet Annemarie binnen de praktijk in bij zowel het onderzoeken van de hulpvraag als bij het opzetten en uitvoeren van de behandeling.

Peter Maidman
Peter Maidman is kinder- en jeugdpsychiater. Hij heeft aan de VU geneeskunde gestudeerd en zich daarna tot psychiater gespecialiseerd en later tot kinder- en jeugdpsychiater op het AMC te Amsterdam. Daarnaast is hij tot psychoanalyticus opgeleid bij het toenmalige Psychoanalytische genootschap te Utrecht. Hij heeft zijn MBA-health behaald aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. De ontwikkeling van kinderen kan door allerlei oorzaken worden belemmerd. Zeker ook door psychische en psychiatrische oorzaken. Hij ziet het onder andere als zijn taak om deze te herkennen en het kind en zijn of haar ouders te helpen om te komen tot een zo normaal mogelijke ontwikkeling.

Drs. Johanneke van Marle-Verduijn

Johanneke heeft klinische psychologie gestudeerd aan de Universiteit Leiden, waarbij zij stage heeft gelopen op de polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie van het Sophia Kinderziekenhuis te Rotterdam. Hier heeft zij na haar afstuderen als psycholoog tevens een aantal jaren gewerkt waarna ze overstapte naar een GGZ-instelling. Johanneke heeft binnen de GGZ veel ervaring opgedaan met het werken met kinderen en gezinnen. Zij is tevens opgeleid tot cognitief gedragstherapeut VGCt en is momenteel in opleiding tot psychotherapeut. Binnen de praktijk voert Johanneke zowel onderzoeken als behandelingen uit.

Drs. Liesbeth Schaacke-van 't Riet
Liesbeth is van oorsprong orthopedagoog en heeft veel kennis en ervaring op het gebied van leerproblemen en leerstoornissen. Zij heeft een onderwijsachtergrond en is werkzaam geweest bij het Seminarium voor Orthopedagogiek van de Hogeschool van Utrecht als coördinator van de onderzoeksactiviteiten en docent dyslexie. Bij onze praktijk richt ze zich met name op de diagnostiek van leerproblemen en leerstoornissen. Liesbeth is tevens afgestudeerd tot gz-psycholoog en is geaccrediteerd om de Braingame Brian-training aan kinderen met AD(H)D te geven.

Drs. Sanne Sluijs
Tijdens haar masteropleiding Forensische Ontwikkelingspsychologie en Orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht, heeft Sanne als onderzoeksassistent veel ervaring opgedaan op het gebied van onderzoeksmethodieken gericht op kinderen. Tevens heeft ze haar studie gecombineerd met het werk als behandelcoördinator binnen de gesloten jeugdzorg. Na haar studie met cum laude afgesloten te hebben, is ze gaan werken bij Studiekring, een landelijke keten van professionele studiebegeleiders. Naderhand heeft ze ook de opleiding tot gz-psycholoog afgerond. Binnen de praktijk verricht Sanne onderzoek en behandelingen.

Drs. Marije Smith-Groen
Na haar studie psychologie aan de Radboud Universiteit van Nijmegen, is Marije bij deze universiteit in dienst getreden als docent bij de faculteit Sociale Wetenschappen. Naast haar docentschap was ze daar werkzaam als ontwikkelingspsycholoog waarbij ze diagnostisch onderzoek naar en de behandeling deed van ontwikkelingsstoornissen als ADHD en ASS bij kinderen en jongeren.Daarna heeft Marije gewerkt bij een grote GGZ-instelling waar zij de opleiding tot gz-psycholoog heeft afgerond. Naast reguliere diagnostiek en behandelingen behoorde E-Mental Health daar tot haar speciale aandachtsgebied.

Drs. Anja van der Veen
Anja is een vrouw van het eerste uur en sinds 1999 verbonden aan deze praktijk. Zij heeft psychologie gestudeerd aan de Katholieke Universiteit Brabant en de Universiteit van Amsterdam, is psycholoog kinderen & jeugd en psycholoog NIP en heeft naderhand de opleiding tot gz-psycholoog voltooid.

Stephanie Veenstra
Opgeleid als fysiotherapeut, heeft Stephanie in deze functie bij diverse praktijken waargenomen. Vervolgens heeft zij diverse functies vervuld in het bedrijfsleven. Haar (para)medische en bedrijfsmatige kennis en ervaring maakt haar als secretaresse/praktijkassistente bijzonder waardevol in het contact met onze cliënten alsmede als steunpilaar voor de collega s.

 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.