Anneke Bär - van der Drift

Ouders

Onderzoek naar leerproblemen en/of leerstoornissen

Dit type onderzoek hangt nauw samen met het intelligentieonderzoek. Heeft een kind wel voldoende intellectuele mogelijkheden maar blijkt het toch niet voldoende mee te kunnen op school, dan kan dit type onderzoek de oorzaak hiervan verklaren. Er wordt dan onderzoek gedaan naar het leerproces van uw kind. Dus hoe het komt dat uw kind leerstof moeilijk kan opnemen.
Mogelijke oorzaken kunnen werkhouding, motivatie en omgevingsfactoren als de gezinssituatie, de klas of de relatie met de leerkracht zijn. Maar kan ook liggen in de aanwezigheid van een leerstoornis zoals dyscalculie (rekenstoornis), dyslexie (lees- en spellingstoornis), NLD (non-verbale leerstoornissen) et cetera. Deze stoornissen worden in het hoofdstukje wij helpen bij verder uitgelegd.

 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.