Anneke Bär - van der Drift

Ouders

Neuropsychologisch onderzoek

Neuropsychologisch onderzoek wordt uitgevoerd als verdiepingsonderzoek bij een leer- en/of gedragsstoornis. Soms is dit nodig om bepaalde onderzoeksresultaten beter te kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld bij de opbouw van het intelligentieprofiel van een kind, bij het vermoeden van onder andere AD(H)D, dyslexie enzovoort.
Het onderzoek omvat allerlei testen die een beroep doen op relevante hersenfuncties. Bij AD(H)D wordt dan bijvoorbeeld gekeken naar het concentratievermogen en de aandacht. Bij dyslexie naar het verwerken van beeld- en geluidsprikkels.

 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.