Anneke Bär - van der Drift

Ouders

Persoonlijkheidsonderzoek/sociaal emotioneel onderzoek

Een persoonlijkheidsonderzoek wordt uitgevoerd om te achterhalen waar gedragsproblemen uit voortkomen die zich thuis en/of op school voordoen. De oorzaken kunnen bij het kind zelf liggen (door aanleg, erfelijke factoren en dergelijke). Maar ook veroorzaakt worden door factoren die in het gezin liggen (gescheiden ouders, de plaats van het kind in het gezin), of de omgeving waarin het kind opgroeit (de buurt waar het woont, de kinderen in de klas, de leraar, het onderwijssysteem).
Binnen onze praktijk vindt eveneens onderzoek plaats naar gedragsproblemen en gedragsstoornissen. Onder gedragsproblemen verstaan we dat kinderen niet luisteren, te snel boos worden, slecht eten/slapen etc. Deze problemen zijn in principe met de juiste adviezen en/of behandeling op te lossen.
Gedragsstoornissen daarentegen zijn niet op te lossen maar kunnen wel hanteerbaar worden gemaakt. Onder gedragsstoornissen vallen o.a. AD(H)D (Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder; in het Nederlands: aandachts- en concentratiestoornis (met hyperactiviteit)), autisme (ASS: Autistisch Spectrum Stoornis), angststoornissen, depressie en agressieve gedragsstoornissen (ODD en CD).
Deze stoornissen worden in het hoofdstukje wij helpen bij verder uitgelegd.

 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.