Anneke Bär - van der Drift

Ouders

Advies

Na het onderzoek worden de resultaten uitgebreid met u en, indien gewenst, met uw kind besproken en geven wij advies over mogelijke vervolgstappen. Een eventuele behandeling kan meestal binnen de praktijk plaatsvinden of er wordt doorverwezen naar derden. De school en andere betrokkenen kunnen (in overleg met u) ook worden geinformeerd en advies krijgen hoe ze kunnen bijdragen aan een succesvolle behandeling van uw kind.
Van het onderzoek en het advies wordt een schriftelijke rapportage gemaakt, tenzij u dat niet wilt. De meeste ouders/verzorgers stellen dit echter zeer op prijs. Ze kunnen hierdoor een en ander op een later moment nog eens rustig nalezen, de informatie met anderen delen zoals de school of het rapport als naslagwerkje gebruiken.

 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.