Anneke Bär - van der Drift

Ouders

Intake

Na aanmelding door u als ouder(s)/verzorger(s) vindt in een eerste gesprek een inventarisatie plaats van de vragen en problemen met betrekking tot uw kind. De mogelijk te volgen strategie hoe uw kind het beste geholpen kan worden, komen in dit gesprek aan de orde en of het een kort of langer behandeltraject moet worden..
Het inwinnen van extra informatie bij derden, bijvoorbeeld de school of arts, kan nuttig zijn om de problematiek van uw kind beter in kaart te brengen. Uiteraard gebeurt dit alleen nadat u hiervoor toestemming heeft gegeven.

 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.