Anneke Bär - van der Drift

Ouders

Onderzoek

Is besloten om nader onderzoek (diagnostiek) te doen, dan kan overgegaan worden tot een van de volgende onderzoeken of een combinatie ervan:

  • Intelligentieonderzoek onder andere voor de vaststelling van minderbegaafdheid tot hoogbegaafdheid en de opbouw van het intelligentieprofiel waardoor veel informatie verkregen wordt over de mogelijkheden en beperkingen van het kind (klik hier);
  • Onderzoek naar leerproblemen en/of leerstoornissen, zoals dyscalculie (rekenstoornis), dyslexie (leesstoornis), NLD (non-verbale leerstoornissen) et cetera (klik hier);
  • Persoonlijkheidsonderzoek / sociaal emotioneel onderzoek zoals
    AD(H)D (Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder), autisme (ASS: Autistisch Spectrum Stoornis), depressie, agressieve gedragsstoornissen (o.a. ODD en CD), angsten (o.a. faalangst), motivatieproblemen en gedragsproblemen (klik hier);
  • Neuropsychologisch onderzoek. Hierbij wordt gekeken naar bepaalde hersenfuncties en de doorwerking daarvan op het gedrag van het kind (klik hier).
 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.