Anneke Bär - van der Drift

Ouders

Emotionele- en gedragsproblemen

Hoe komt het dat mijn kind:

  • snel agressief gedrag vertoont;
  • driftbuien heeft;
  • geen vriendjes heeft;
  • vaak hoofdpijn heeft zonder lichamelijke oorzaak;
  • angstig is om te falen op school of in een andere omgeving;
  • dromerig en snel afgeleid is?

Zulke gedragingen kunnen een veelheid aan oorzaken hebben. Met onderzoek kunnen deze oorzaken worden nagegaan. Maar ook hoe het komt dat dit gedrag in stand gehouden wordt en hoe je het positief kunt beinvloeden. Samen met een orthopedagoog, psycholoog of speltherapeut en in nauw overleg met de ouders en school, gaat het kind werken aan verbetering ervan. Meestal gebeurt dit op individueel niveau zodat de behandeling helemaal toegespitst wordt op het kind. De behandeling kan bestaan uit speltherapie of gedragstherapie. Bij gedragsproblemen in de klas wordt in overleg met de leerkracht een programma voor het aanleren van gewenst gedrag opgesteld.

Voor een overzicht van diverse emotionele- en gedragsproblemen en uitleg daarover, klikt u op het krijtje Wij helpen bij en maakt u daar uw keuze.

Groepstrainingen
In bepaalde situaties is het nuttig om het kind een training te laten volgen. Dit gebeurt dan in een groep met andere kinderen met dezelfde problematiek zodat ze van elkaar kunnen leren. Ook kunnen ze bij die andere kinderen hun eigen problemen herkennen, wat geruststellend werkt omdat ze ontdekken dat ze klaarblijkelijk niet de enige zijn. Daarbij kan het ze extra stimuleren om met hun probleem aan de slag te gaan.

Deze praktijk biedt voor kinderen met emotionele- en gedragsproblemen de volgende groepstrainingen aan:

  • sociale vaardigheidstraining voor kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs;
  • cursus Met plezier naar de middelbare school voor aankomende brugklassers.

In het hoofdstukje cursussen en trainingen leest u hier meer over.

 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.