Anneke Bär - van der Drift

Ouders

Speltherapie

Voor veel kinderen is het moeilijk om over hun gevoelens, hun angsten en zorgen te praten. Als een kind iets vervelends heeft meegemaakt, kan het dat soms niet zomaar vertellen, bijvoorbeeld als ze daar nog te jong voor zijn.
Voor kinderen is spelen de manier om de wereld te ontdekken, om hun gevoelens te uiten en deze te verwerken. Spel is de taal van het kind. Wat het niet zo goed kan zeggen, kan het wel in spel laten zien.
In de spelkamer van onze praktijk kan het kind in alle vrijheid spelen. Het kan zijn opgedane ervaringen uitspelen, verwerken en in het spel met nieuw, ander gedrag experimenteren. De speltherapeute geeft het kind alle aandacht en bouwt daardoor met het kind een vertrouwensrelatie op. Door zich te verplaatsen in het kind, door mee te spelen en tegelijk te observeren, leert de therapeut de speeltaal van het kind te begrijpen. Zo krijgt het kind de gelegenheid en de ondersteuning om zijn problemen toch te uiten en te verwerken. Dit stimuleert de ontwikkeling en zal op den duur, zowel bij hem-/haarzelf als in zijn of haar omgeving, meer evenwicht kunnen brengen.
Speltherapie is voor kinderen van 3 t/m 12 jaar en wordt als behandelvorm ingezet naast Gedragstherapie. Zie ook gedragstherapie

 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.