Anneke Bär - van der Drift

Ouders

AD(H)D

Ik wil wel tussen de lijntjes schrijven, maar soms wil mijn hand niet... Ik wil wel rustig naar buiten lopen, maar als iemand tegen mij aan botst, word ik opeens kwaad... Ik wil wel aan die rekentaak beginnen, maar er vliegt
zo n mooie vlinder buiten... Ik wil er wel aan beginnen, maar er staat zo n eng beestje bij getekend... Ik wil wel stil zitten, maar ik heb zo n kriebel van binnen en mijn voeten gaan vanzelf bewegen... Ik wil wel opletten, maar ik hoor de moeders op de gang praten en een vreemde meneer...

AD(H)D staat voor Attention Deficit (Hyperactivity) Disorder. In het Nederlands: aandachts- en concentratiestoornis (met hyperactiviteit).
Kinderen met AD(H)D kunnen belangrijke en onbelangrijke prikkels moeilijk uit elkaar houden. Onder prikkels valt alles wat met de zintuigen wordt waargenomen: dus alles wat we zien, horen, proeven, ruiken en voelen. Kinderen met AD(H)D lijken al deze prikkels even sterk door te krijgen. Daardoor hebben ze veel last van achtergrondruis.

Mensen zonder AD(H)D merken weinig of niets van wat er om hen heen gebeurt als ze zich concentreren op datgene waar ze mee bezig zijn. Mensen met AD(H)D merken wel alles op en hebben daardoor moeite om hun aandacht op iets te richten en geconcentreerd te blijven. Om zich bijvoorbeeld te kunnen concentreren op wat de leerkracht zegt, moeten zij onbelangrijke prikkels uitschakelen. Dit kost hen extra veel inspanning.
Vreemd genoeg kunnen ze zich in speciale gevallen wel goed concentreren, maar dat is dan op een erg sterke prikkel bijvoorbeeld een computerspel. Hierdoor denkt de omgeving soms dat ze zich wel degelijk goed kunnen concentreren, als ze dat maar willen.

Een aantal kenmerken van kinderen met AD(H)D

  • aandachts- en concentratieproblemen. Ze zijn snel afgeleid door interne en externe prikkels; kunnen moeilijk instructies volgen; hollen van de ene activiteit in de andere;
  • impulsiviteit in denken en doen. Ze storten zich vaak in gevaarlijke situaties; vallen anderen in de reden; kunnen moeilijk op hun beurt wachten;
  • overbeweeglijkheid. Ze wiebelen, draaien en friemelen veel; kunnen niet rustig spelen; kunnen moeilijk blijven zitten; praten overdreven veel.

Officieel bestaan er drie typen AD(H)D. Het meest voorkomende type is een combinatie van de drie hierboven genoemde kenmerken: aandachts- en concentratieproblemen, impulsitiviteit en overbeweeglijkheid.
Een tweede type is ADHD met voornamelijk overbeweeglijkheid en impulsiviteit.
Een derde type bestaat uit voornamelijk aandachts- en concentratieproblemen. Dit wordt ADD genoemd. Bij ADD is er dus geen sprake van hyperactiviteit. Kinderen met ADD hebben meestal veel moeite met een of meer zgn. aandachtsfuncties. Zo kan het zijn dat ze het lastig vinden om gericht informatie op te nemen of om onderscheid te maken tussen belangrijke en onbelangrijke prikkels. Kinderen met ADD zijn vaak erg dromerig, teruggetrokken en passief.

Wat zijn de oorzaken?
De oorzaak van AD(H)D is (nog) niet helemaal duidelijk. Recent onderzoek wijst erop dat er sprake is van een neurobiologische stoornis in de hersenen. De zenuwverbindingen werken niet goed waardoor informatie niet goed wordt doorgegeven. Er wordt verondersteld dat meerdere factoren een rol spelen namelijk erfelijke- en omgevingsfactoren.

Regelmatig komt het voor dat een van de ouders die hulp zoekt voor hun kind, zich realiseert dat hij of zij vroeger dezelfde problemen had. Hierbij kan AD(H)D dus erfelijk zijn. Onder omgevingsfactoren vallen alle omstandigheden die zich voordoen tijdens de zwangerschap (roken en drank), de geboorte (zuurstoftekort) en de latere ontwikkeling van het kind (omgang met het gedrag van het kind).
Ook is bekend dat AD(H)D bij maar liefst 2 - 6% van de schoolgaande jeugd voorkomt. Dit komt neer op tussen de 40.000 en 120.00 kinderen. En weten we dat het bij jongens viermaal vaker voorkomt dan bij meisjes.

Wat betekent ADHD voor het kind en zijn omgeving?
De gevolgen van ADHD kunnen ernstig zijn, zowel voor het kind als voor de directe omgeving; de ouders, broertjes en zusjes alsmede de kinderen en leerkrachten op school. Door het drukke, impulsieve gedrag is de kans groot dat het kind op een negatieve manier wordt benaderd. Hierdoor kan de ontwikkeling van het zelfbeeld van het kind sterk negatief worden beinvloed. Met als kans dat het kind zich onzeker en onbegrepen gaat voelen.
Ook de ouders krijgen vaak negatieve reacties uit hun omgeving. Zij zouden bijvoorbeeld hun kind niet goed opvoeden! Hierdoor kunnen de ouders zich schuldig en eenzaam gaan voelen.
Omdat kinderen met ADHD veel aandacht opeisen, krijgen hun broertjes en zusjes vaak noodgedwongen minder aandacht van hun ouders. Deze kinderen kunnen zich daardoor achtergesteld voelen.

En voor kinderen met ADD?
Kinderen met ADD worden veel minder snel opgemerkt omdat ze geen last hebben van hyperactiviteit wat zich bij ADHD wel voordoet. Ze zijn vaak juist erg stil en passief.
De kans is groot dat zij ernstig lijden omdat zij niet goed kunnen functioneren. Zij hebben veel moeite om hun aanwezige capaciteiten goed te gebruiken en verder te ontwikkelen en trekken zich terug in hun eigen wereldje. Als er niet op tijd ingegrepen wordt, ontstaan op latere leeftijd problemen. Zij ontwikkelen dikwijls een zeer negatief zelfbeeld.

De problemen bij kinderen met ADD doen zich vaak pas voor op een leeftijd dat ze naar de middelbare school gaan. Dan wordt er namelijk meer zelfstandigheid van hen geŽist. Dit doet zich bijvoorbeeld op school voor als ze taakgericht moeten werken, thuis bij het maken van huiswerk en meer in het algemeen bij de omgang met leeftijdgenoten. Op jongere leeftijd kan het aanleren van de dagelijkse routine trager verlopen.
Bij taken die niet direct in de belangstellingssfeer van het kind liggen, wreekt zich hun passiviteit het meest. Hij kan het wel, als hij maar wil is een veel gehoorde uitspraak bij deze kinderen. Vaak wordt niet begrepen dat juist het willen iets is waar het kind met ADD minder grip op heeft.

Hoe weet je zeker of je AD(H)D hebt?
Bij de diagnose van AD(H)D wordt gekeken naar de ontwikkelingsgeschiedenis vanaf de geboorte van het kind tot nu, evenals het huidige gedrag thuis en op school. Dit gebeurt aan de hand van uitgebreide vragenlijsten die de ouders thuis moeten invullen, een gesprek met de ouders waarin deze bepaalde dingen die in de vragenlijst opvallen kunnen toelichten en eventuele observaties thuis of op school. Ook wordt er een (neuro)psychologisch onderzoek gedaan, bestaande uit verschillende testen en observaties. De psycholoog kan daarmee nagaan of er daadwerkelijk sprake is van AD(H)D en hoe ernstig het is.

Kun je er weer van afkomen?
AD(H)D is helaas niet te genezen maar het is wel mogelijk om er op een goede manier mee te leren omgaan. In bepaalde gevallen kunnen medicijnen helpen. Als dit het geval is kan de psycholoog uw kind doorverwijzen naar een kinderarts of de kinderpsychiater van onze praktijk.

Sinds kort is o.a. door de Universiteit van Amsterdam een training ontwikkeld voor kinderen van 8 t/m 12 jaar met AD(H)D. Deze training, Braingame Brian genaamd, is gericht is op het verbeteren van zgn. executieve functies. Oftewel het helpen van het vasthouden en richten van de aandacht, het plannen, organiseren, sturen en het controleren van gedrag. Allemaal dingen die je nodig hebt bij alles wat je doet. Onze praktijk is bevoegd deze training te geven. Meer informatie vindt u in het hoofdstukje Cursussen/trainingen: Braingame Brian.

Daarnaast kan deze praktijk uw kind begeleiden alsmede u helpen door zo veel mogelijk concrete adviezen en ondersteuning te geven en vragen te beantwoorden die zich rond de opvoeding van uw kind voordoen.
Tot slot kunnen wij zorgen dat de school van uw kind adequate adviezen krijgt zodat de leerkrachten op de juiste manier met de problematiek van uw kind kunnen omgaan.

Meer weten over AD(H)D?
www.balansdigitaal.nl
Oudervereniging voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen

www.adhd.nl
Stichting voor kinderen en volwassenen met AD(H)D

www.adhd.pagina.nl
Startpagina voor AD(H)D

http://adhd-plus.nl
Site van Stichting AD(H)D+

http://www.allesoverkinderen.nl/ne_adhd.htm

http://www.balansdigitaal.nl/stoornissen/add/

www.steunpuntadhd.nl

 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.