Anneke Bär - van der Drift

Ouders

Agressief gedrag

Daryll is volgens zijn ouders een aardig joch. Hij kan echter niet met zijn boosheid overweg. Hij kan soms zomaar ineens gaan slaan, vooral als hij dreigt te verliezen. Er knapt dan iets in hem en dan kan hij zich niet meer inhouden. Zijn ouders zeggen dat zij thuis niet zo veel last van hem hebben, want wij zijn duidelijk aanwezig. Op school en bij het voetballen zijn er geregeld problemen. Hij gaat zo op in het spel dat hij gaat slaan, schoppen en schelden als het verkeerd gaat. Zijn ouders vinden dat hij zich te veel door anderen laat meeslepen. Zij denken dat hij later wel rustiger zal worden, net als zijn broer. Op school gaat hij een paar keer per week door roeien en ruiten. Met zijn leraar ligt hij op zo n moment in de clinch. Hij gaat overal tegenin. Later kan hij daar dan wel schoorvoetend op terugkomen. Inzicht in zijn aandeel blijft beperkt. Hij geeft anderen de schuld van zijn agressieve gedag. Kinderen die hem kennen dagen hem uit. Elke keer gaat hij er weer op in.

Uit: Zelfcontrole van Teun van Maren

In sommige levensfasen zoals de koppigheidsperiode of de puberteit is opstandig en agressief gedrag bij kinderen een vrij normaal verschijnsel. We spreken pas van een agressieve gedragsstoornis wanneer het gaat om ernstig negatief gedrag dat vaker en sterker dan gemiddeld voorkomt, niet wordt veroorzaakt door speciale omstandigheden en al langere tijd aanwezig is. Tegenwoordig wordt er vanuit gegaan dat de oorzaak ligt in een combinatie van aanleg en omgeving.

Wat zijn de gevolgen voor het kind?
Een agressieve gedragsstoornis kan zeer ernstig zijn, zowel voor het kind zelf als voor het gezin waarin het opgroeit. Ernstig agressief gedrag in de kinderleeftijd moet zeer serieus genomen worden. Dit gedrag gaat in veel gevallen niet vanzelf over. Bij kinderen is men echter zeer voorzichtig met de diagnose Agressieve Gedragsstoornis omdat agressief gedrag ook bij bepaalde leeftijdsfasen hoort als een kind nog niet uitontwikkeld is.

Een aantal kenmerken van agressie
Kinderen en jongeren met deze stoornis kunnen zichzelf in bepaalde situaties vaak niet in de hand houden, zijn snel gefrustreerd en zijn moeilijk instaat om een andere houding aan te nemen in voor hen moeilijke situaties.

Wat kan deze praktijk voor het kind doen?
Allereerst onderzoek verrichten naar deze stoornis. Is er inderdaad sprake van een stoornis en in welke mate is dat dan van toepassing. Gesprekken met ouders en leerkrachten over de voorgeschiedenis van het kind of de jongere en de eigen observaties van de psycholoog completeren het plaatje.
De behandeling is maatwerk omdat elk kind zijn eigen specifieke problemen kent. Dit betekent dat het kind het beste individueel of in een kleine groep begeleid kan worden.
Gedragstherapie blijkt momenteel het beste resultaat te boeken bij de behandeling van deze stoornis. Onze praktijk kan dit bieden met een van onze gedragstherapeuten of onze kinderpsychiater. Deze laatste kan na overleg met de ouders ingeschakeld worden voor extra onderzoek of voor het voorschrijven van medicijnen. Blijkt de stoornis dusdanig ernstig te zijn dat acuut ingegrepen moet worden, dan kan overwogen worden te kiezen voor dagbehandeling of een opname in een gespecialiseerde kliniek. Dit wordt uiteraard vooraf zorgvuldig met de ouders en het kind besproken.

Tips voor thuis

  • Hanteer consequent de regels en geef duidelijke grenzen aan;
  • Toon overwicht. Laat duidelijk blijken dat u fysiek en verbaal geweld afkeurt, maar uw kind zelf niet.

Meer weten over agressie?
www.opvoedadvies.nl/agressie.htm
Artikel over agressie bij jonge kinderen

www.balansdigitaal.nl/stoornissen/odd-cd/

www.balansdigitaal.nl
Oudervereniging voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen

 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.