Anneke Bär - van der Drift

Ouders

Depressie

Depressie is momenteel de meest voorkomende psychische aandoening. Sommigen noemen depressie de verkoudheid onder de psychische stoornissen. Al doet die vergelijking geen recht aan de ernst van de kwaal, toch zijn er inderdaad overeenkomsten. Een verkoudheid kan ieder van ons overvallen. Een depressie ook. Arm en rijk, man en vrouw, jong en oud. Niet minder dan tussen 5 en 10% van de mannen en tussen 10 en 20% van de vrouwen, maakt tenminste een maal in de loop van het leven een depressie door. Tussen 3 en 8% van de wereldbevolking lijdt aan een depressie.

(Uit: Mijn kind is depressief van F. de Fever)

Elk kind kan wel eens een paar dagen somber zijn. Maar als deze somberheid langer dan 2 weken duurt, kan er sprake zijn van een depressie.
Zo n 3 tot 5 % van de kinderen tussen de 6 en 12 jaar blijkt depressief te zijn. En de verwachting is dat dit percentage de komende jaren zal stijgen.
De officiele omschrijving van een depressie luidt: een stoornis in de grondstemming of grondhouding; deze wordt gekenmerkt door de overtuiging dat het kwade wint en dat alles misgaat.

Enkele kenmerken van depressief gedrag

  • het kind heeft geen interesse of plezier meer in wat er om hem heen gebeurt;
  • het kind is erg somber, wat zich uit in gedragsproblemen zoals agressief, humeurig of prikkelbaar gedrag;
  • het kind heeft geen eetlust meer, slaapt slecht en is hierdoor erg moe en futloos;
  • het kind heeft het gevoel waardeloos te zijn;
  • het kind heeft door zijn teruggetrokken gedrag of agressieve gedrag weinig vriendjes;
  • het kind kan zich minder goed concentreren;
  • het kind denkt veel na over de dood en soms over zelfmoord.

Wat zijn de oorzaken?
De oorzaken van depressie kunnen verschillend zijn. Een kind kan depressief worden als gevolg van bepaalde gebeurtenissen, bijvoorbeeld het verlies van een geliefd persoon of een traumatische ervaring. Ook kan de oorzaak biologisch van aard zijn, erfelijke oorzaken hebben, een tekort aan actieve neurotransmitters in de hersenen of een ontregeld slaap(ritme).
Daarnaast is het mogelijk dat de oorzaak in de omgeving ligt. In de maatschappij waarin wij nu leven, wordt steeds meer van mensen, en dus ook van kinderen, verwacht. Kinderen moeten presteren, en die druk is voor sommige kinderen te groot. Verder kan het kind negatieve gedachten ontwikkelen door aanhoudende negatieve reacties vanuit de omgeving op zijn gedrag. Soms blijft het onduidelijk waardoor de depressie is ontstaan.

Wat betekent een depressie voor het kind?
De gevolgen van een depressie kunnen groot zijn. Het kan gebeuren dat een (onbehandelde) depressie zich herhaalt of overgaat in een andere stoornis (bijv. bipolaire depressie ook wel manisch-depressief genoemd). Een depressie heeft gevolgen voor de ontwikkeling van het kind. Er kunnen problemen ontstaan met de omgeving, thuis en op school.

Hoe weet je zeker dat je aan een depressie lijdt en kun je er aan geholpen worden?
De diagnose tot depressie kan gesteld worden op basis van onderzoek binnen onze praktijk. Het onderzoek omvat gesprekken met de ouders en het kind. Bij het kind wordt door middel van een persoonlijkheidsonderzoek de eigenwaarde en de perceptie in kaart gebracht. M.a.w. hoe het kind/de jongere tegen zichzelf aankijkt.
De behandeling van depressie is een combinatie van voorlichting over de stoornis, (cognitieve) gedragstherapie of speltherapie en eventueel het geven van medicatie.
Ouders hebben een belangrijke bijdrage in het behandeltraject. Daarom is regelmatig overleg met hen belangrijk. Daarnaast is het belangrijk dat de school ingelicht wordt zodat deze kan inspelen op de behoeften van het kind.

Tips voor thuis
Zorg voor een veilige sfeer en luister actief naar uw kind. Dwing uw kind niet om te praten maar geef het wel de gelegenheid.

Meer weten over depressies?
www.zwaarweer.nl
Site voor ouders en kinderen bij vermoedens van een depressie

www.depressiecentrum.nl
Depressie Centrum van het Nationaal Fonds Geestelijke Volksgezondheid (NFGV)

https://www.youtube.com/watch?v=8HJ9HxGqTW4
(Engelstalig filmpje)

 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.