Anneke Bär - van der Drift

Ouders

Echtscheiding

Goed scheiden is misschien nog wel moeilijker dan goed samenleven. En opvoeden na een echtscheiding vereist hogere opvoedkunde.

Scheiden houdt een risico in voor de ontwikkeling van kinderen. Iedere ontwikkelingsfase heeft specifieke risico s waar ouders die scheiden, rekening mee moeten houden. De uitspraak Oh, hij is nog maar een baby dus heeft er geen weet van. is een fabeltje. Ook bij babys zullen ouders rekening moeten houden met de ontwikkelingsfase. Voor hen is het belangrijk verzorging te blijven krijgen van voor het kind belangrijke personen. Dit leidt tot een veilige gehechtheid van het kind aan deze personen.
Bij kinderen van de basisschool ligt het weer anders net als bij pubers. Voor ouders die scheiden is het belangrijk daar rekening mee te houden.

Gevolgen voor het kind
Over het algemeen zijn kinderen afhankelijk van de beslissingen die volwassenen voor hen nemen. Als een of beide ouders beslissen dat ze niet langer bij elkaar kunnen blijven of wanneer de relatie onmogelijk wordt door fysiek of verbaal geweld, heeft het kind weinig invloed op de gebeurtenissen die volgen. Besluit een partner om weg te gaan, dan kan dat op het kind overkomen alsof deze een keuze heeft gemaakt tussen het kind en een nieuw leven. Heldere, concrete communicatie hierover is belangrijk voor het welbevinden van het kind.
Vanuit het kind geredeneerd is de volgende stelling logisch: Het is beter om uit elkaar te gaan dan bij elkaar te blijven met ruzie. Maar inmiddels weten we dat ruzies na de echtscheiding vaak juist helemaal niet ophouden. De conflicten gaan door en vaak met de kinderen als inzet.

De meest voorkomende problemen waarmee kinderen te maken krijgen zijn:

  • het gehele of gedeeltelijke verlies van de relatie met de niet-verzorgende ouder;
  • een veranderende relatie met de verzorgende ouder;
  • ouderlijke conflicten;
  • financiele problemen;
  • tweede huwelijken met alles wat erbij komt (kinderen, grootouders etc.).

Wat kan deze praktijk voor u doen?
Voor ouders is het vaak prettig met een deskundige te bespreken hoe zij hun kinderen kunnen voorbereiden en/of begeleiden nadat ze het besluit genomen hebben te scheiden. Vragen als: Hoe vertel ik het de kinderen? Hoe verdelen we als ouders de taken van wonen en verzorgen? Wat doen we met de huisvesting, school, familie en vrienden?
In de begeleiding wordt gekeken naar de ontwikkelingsfase van het kind evenals de mogelijkheden van de ouders en hun wensen die ze naar het kind toe hebben. Een belangrijk aandachtspunt in de begeleiding vormt het constructief oplossen of hanteerbaar maken van conflicten tussen de ouders.
De gesprekken zijn erop gericht om te trachten een volwaardige ouder te zijn voor de kinderen. Als je als ouder in staat bent om je ex-partner weer als opvoeder van je kinderen te waarderen, bewijs je je kinderen in ieder geval een grote dienst en daarmee misschien ook jezelf!
Onze praktijk biedt ook de mogelijkheid het kind zelf te begeleiden naar de nieuwe leefsituatie waar het door de echtscheiding in terechtkomt.

 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.