Anneke Bär - van der Drift

Ouders

Hoogbegaafdheid

Soms komt het voor dat een kind hoogbegaafd is. Ze kunnen dat zijn op verschillende gebieden. Op school in de leervakken maar ook op creatief, kunstzinnig en muzikaal gebied. Je wordt als hoogbegaafd aangemerkt als je intellectuele capaciteiten laat zien die bij de bovenste 2 tot 3 procent van de bevolking behoren. Maar dit wordt niet alleen door het IQ bepaald. Ook de schoolprestaties en beoordelingen van de ouders en leerkrachten spelen hierin een rol.

Enkele kenmerken van kinderen met hoogbegaafdheid

  • iets wat net geleerd is, kunnen ze gemakkelijk en snel toepassen;
  • ze zijn origineel;
  • ze kunnen zich goed concentreren;
  • ze zijn in veel dingen geinteresseerd;
  • ze lezen veel.

Als hoogbegaafde ben je niet perse een genie. En het is ook een mythe dat alles ze gemakkelijk afgaat. Soms hebben ze het juist moeilijk. Ze vervelen zich vaak op school waardoor de leerkracht denkt dat ze lui zijn. Ze voelen zich soms onvoldoende gewaardeerd. En omdat andere kinderen van hun leeftijd vaak met heel andere dingen bezig zijn dan zij, worden ze vaak niet goed begrepen. Door dit alles zijn hoogbegaafden geneigd zich aan te passen aan de groep waardoor ze gaan onderpresteren. Het lijkt een luxeprobleem te zijn als je hoogbegaafd bent, maar de gevolgen kunnen voor een kind schrijnend zijn.
Door middel van onderzoek gaan wij na of er daadwerkelijk sprake is van hoogbegaafdheid en welke eventuele problemen daar voor het kind bij meespelen.

Wat kan deze praktijk doen?
Op basis van onderzoek wordt bepaald of daadwerkelijk sprake is van hoogbegaafdheid. Vervolgens wordt een plan van aanpak opgesteld dat aansluit bij de mogelijkheden en beperkingen van het kind en bepaalt wie de behandeling of begeleiding ervan gaat doen. Dit kan een van onze eigen medewerkers zijn maar kan ook een gespecialiseerd instituut.

Afstemming met de school is in de meeste gevallen belangrijk. Immers, de behandeling moet het liefst geintegreerd worden in het schoolwerkplan. Voor school wordt daartoe een behandelplan opgesteld. Coaching van de leerkracht door ons kan daarbij van belang zijn. Uiteraard wordt pas na overleg met u contact opgenomen met de school.

Net zo goed dat het belangrijk is dat de school betrokken wordt, kan het ook nuttig zijn dat u begeleid wordt. U speelt immers een grote rol in de ontwikkeling van uw kind. In begeleidingsgesprekken gaan wij in op de behoeften van uw kind en wat uw bijdrage daarin kan zijn.

Meer weten over hoogbegaafdheid?

  • Groebb, L.:  Denken is leuk! Praktisch handboek voor hoogbegaafde kinderen, hun ouders en leerkrachten
  • Kraijenhof, L.:  Het vollehoofdenboek. Een werkboek voor kinderen en volwassenen. ISBN:9789033479403
  • Nederstigt, I.:  Hoogbegaafdheid, een gave?
  • Schouten, M.:  Hoera, ik ben hoogbegaafd!
  • Webb, J. T., et al.:  De begeleiding van hoogbegaafde kinderen.
 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.