Anneke Bär - van der Drift

Ouders

Leerproblemen

Hoe komt het dat mijn kind:

  • problemen heeft met lezen, spellen of rekenen;
  • niet graag naar school gaat;
  • zo moeizaam schrijft;
  • opdrachten op school zo moeilijk vindt?

Door gericht onderzoek kan de oorzaak van dit soort problemen achterhaald worden. Bijvoorbeeld door een intelligentieonderzoek maar ook door een persoonlijkheidsonderzoek. Het kan zijn dat uw kind een te laag IQ heeft om zonder hulp zorgeloos door het gekozen onderwijssysteem te stromen, maar er kunnen ook andere oorzaken zijn. Bijvoorbeeld dat het kind op school vaak gepest wordt waardoor het een hekel heeft gekregen aan school.

Behandeling van leerproblemen
Op basis van het onderzoek wordt een plan van aanpak opgesteld. Welke strategie moet gevolgd worden om het leren te ontwikkelen en wie gaat de behandeling of begeleiding hiervan doen? Dit kan een van onze eigen psychologen zijn maar ook een remedial teacher of een gespecialiseerd instituut.
Afstemming met de school is in de meeste gevallen belangrijk, zeker bij een specifiek probleem als een leerprobleem of dyslexie. De behandeling kan namelijk het best geintegreerd worden in het schoolwerkplan. Voor de leerkracht of remedial teacher op school wordt daartoe een behandelplan opgesteld. Coaching van de leerkracht door ons kan daarbij van belang zijn. Uiteraard wordt pas na overleg met u contact opgenomen met de school.
Naast dat het belangrijk is dat de school betrokken wordt, kan het ook nuttig zijn dat u als ouder/verzorger begeleid wordt. U speelt immers een grote rol in de ontwikkeling van uw kind. In begeleidingsgesprekken gaan wij in op de behandeling en wat uw bijdrage daarin kan zijn.
Voor een overzicht van diverse leerproblemen en uitleg daarover, klikt u op het krijtje Wij helpen bij en maakt u daar uw keuze.

 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.