Anneke Bär - van der Drift

Ouders

Remedial Teaching

Remedial teaching (RT) wil zeggen dat er hulp wordt verleend aan kinderen die (pedagogische/didactische) ondersteuning nodig hebben. Deze kinderen functioneren vaak op een lager dan gemiddeld niveau door een bepaalde leer- en/of gedragsprobleem/-stoornis. Maar er kan ook RT gegeven worden aan kinderen die hoger dan gemiddeld presteren. Ook zij kunnen extra aandacht en zorg nodig hebben. Onze praktijk kan u helpen met het vinden van een gespecialiseerde remedial teacher.

Diagnose
Bent u van mening dat uw kind remedial teaching nodig heeft, dan wordt samen met de remedial teacher bekeken welke hulp het beste aansluit op de behoefte van uw zoon of dochter. Allereerst vindt daartoe een intakegesprek plaats met u als ouders en eventueel naderhand met de leerkracht van school. Vervolgens bepaalt de RT-er door het afnemen van gerichte toetsen, testen en/of observaties wat het probleem van uw kind is. Vaak is die informatie al beschikbaar doordat een collega van onze praktijk het kind onderzocht heeft en het voor remedial teaching in aanmerking vindt komen.

Handelingsplan
Als duidelijk is wat het probleem is waaraan gewerkt moet worden, wordt door de remedial teacher een handelingsplan opgesteld waarin onder andere staat welke doelen bereikt moeten worden. Het handelingsplan wordt opgesteld voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld voor de periode tussen twee schoolvakanties. Na een of eventueel meerdere periodes is het de bedoeling dat uw kind weer zelfstandig met de eigen groep op school mee moet kunnen doen.

Remedial teaching in het kort
Er is onderscheid tussen remedial teaching en bijles. Bij het laatste wordt herhaald wat het kind al eerder aan lesstof heeft gehad. Remedial teaching gaat een paar stappen verder:

  • individuele begeleiding;
  • hulp op maat n.a.v. een hulpvraag;
  • planmatig werken: signaleren, onderzoeken, hulp bieden, evalueren;
  • doelgericht en intensief werken met uw kind;
  • aanleren van vaardigheden om met het leerprobleem of de leerstoornis om te kunnen gaan;
  • een plan opstellen dat op school gebruikt kan worden wanneer de RT-er er niet bij is;
  • informatie geven aan het kind, aan u als ouder(s)/verzorger(s) en aan de leerkracht.
 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.