Anneke Bär - van der Drift

Ouders

NLD

Thijs is negen en zit in groep 6. Zo op het oog is er niets met hem aan de hand. Toch gaat het niet zo goed met hem op school. Thijs kan goed boekjes lezen, maar rekenen gaat hem stukken minder goed af. Ook het begrijpen van plaatjes en gebaren die de meester maakt, vindt hij moeilijk. Thijs heeft niet zo veel vriendjes en hij vindt het erg eng om zich in nieuwe situaties te begeven. Hierdoor voelt hij zich vaak somber en verdrietig. Nu de ouders van Thijs weten dat hij NLD heeft, kunnen zij hem veel beter helpen. Net als de meester op school.

NLD staat voor Non-verbal Learning Disabilities. Letterlijk vertaald betekent dat non-verbale leerstoornissen ofwel leerstoornissen die geen betrekking hebben op taal. Kinderen met NLD hebben een sterke voorkeur voor informatie die ze kunnen horen en (na)vertellen (dit gebeurt in de linkerhersenhelft). Met informatie die binnenkomt door te zien of te voelen hebben ze veel moeite, net als het verwerken van nieuwe en ruimtelijke informatie (gebeurt in de rechterhersenhelft). Voor kinderen met NLD is het moeilijk om verbanden te zien tussen allerlei verschijnselen en ingewikkelde situaties. Op school zullen problemen ontstaan met rekenen en begrijpend lezen, terwijl ze met lezen en spellen gemiddeld tot bovengemiddeld kunnen scoren.
Omdat er verschillende opvattingen bestaan, worden percentages genoemd tussen de 1 en 5% van schoolgaande kinderen die aan NLD lijden. Het lijkt vaker voor te komen bij jongens dan bij meisjes.

Een aantal kenmerken die bij kinderen met NLD kunnen voorkomen

  • rekenproblemen;
  • moeite met het aanleren van routines (beheerst het kind ze eenmaal, dan zit het er ook goed tot extreem goed in);
  • veel gekke ongelukjes; overal tegenaan botsen, vallen, dingen breken;
  • een onhandige houterige grove motoriek; leren fietsen duurt lang, hoogtevrees, het tegen een bal trappen is moeilijk;
  • problemen met de fijne motoriek; knippen en plakken, gebruik van vork en mes;
  • angst voor nieuwe sociale situaties, aanpassingsproblemen;
  • moeite met het herkenen van gebaren en gelaatsuitdrukkingen bij anderen; zelf gebruiken ze ook weinig lichaamstaal;
  • geen gezichten kunnen onthouden.

Wat is de oorzaak?
De oorzaak van NLD ligt in de rechterhersenhelft. De zogenaamde witte
stof
in de hersenen is aangetast. Dit kan gebeuren door een zuurstoftekort bij de geboorte, een voedseltekort in de eerste levensjaren of door externe omstandigheden zoals een ongeluk of bestraling. Hierdoor functioneert de rechterhersenhelft niet goed waardoor de samenwerking tussen de linker- en rechterhersenhelft slecht verloopt.
De rechterhersenhelft is heel belangrijk voor het leerproces: hierin wordt informatie samengevoegd die door de verschillende zintuigen opgevangen wordt, de nieuwe informatie verwerkt en vervolgens doorgestuurd naar de linkerhersenhelft. Wordt nieuwe informatie niet goed verwerkt, dan valt een kind steeds weer terug in oude, bekende patronen en heeft het dus grote moeite om zich aan te passen aan nieuwe informatie.

Wat zijn de gevolgen voor het kind?
Omdat kinderen met NLD vaak verbaal erg goed zijn, worden zij snel te hoog ingeschat. De omgeving verwacht meer van het kind dan waartoe het in staat is. Daarbij hebben zij veel moeite om zich in te leven in de situatie van anderen.
Kinderen met NLD ondervinden dus weerstand bij het opnemen en verwerken van nieuwe informatie. Daardoor ontwikkelen ze zich moeilijker. Bij NLD nemen de problemen dan ook toe naarmate het kind ouder wordt. Het kind groeit als het ware verder in de stoornis.

Wat kan deze praktijk voor het kind doen?
Onze praktijk doet onderzoek naar NLD. Vooraf hieraan worden de zorgen van de ouders, leerkracht en kind geinventariseerd . Aan de ouders en de leerkracht wordt gevraagd om een speciale vragenlijst in te vullen. Daarna worden enkele schooltoetsen afgenomen om na te gaan of het kind op school een achterstand heeft en hoe groot deze dan is. Dan volgt een zgn. neuropsychologisch onderzoek waarbij gekeken wordt naar de vaardigheden en tekorten van het kind. Een intelligentieonderzoek kan het beeld compleet maken.

Kun je er weer van afkomen?
Omdat het een ontwikkelingsstoornis is, is NLD niet te genezen. Afhankelijk van de resultaten uit de onderzoeken zijn twee soorten begeleiding mogelijk. Een gespecialiseerde remedial teacher behandelt de leerproblemen zoals het begrijpend lezen en het rekenen. Daarbij maakt ze gebruik van de sterke kanten van het kind. De stof wordt daarbij mondeling aangeboden.
Bij de tweede manier van behandelen wordt het kind sociaal emotioneel begeleid. Het accent ligt dan op het aanleren van communicatieve vaardigheden. Het kind leert hoe het zich ten opzichte van andere kinderen of volwassenen het beste kan opstellen. Dit kan in een groepje gebeuren of individueel.

Tips voor thuis

  • Moedig uw kind aan om een sport te doen zodat motorische vaardigheden worden geoefend. Bijvoorbeeld: zwemmen, skaten, paardrijden of tennissen. Teamsporten zijn minder geschikt.
  • Moedig activiteiten aan die uw kind prettig vindt en die het een goed gevoel geven.

Meer weten over NLD?
www.nld.nu
Stichting Speciale Zorg voor Kinderen met NLD

www.nldline.com
Amerikaanse site met informatie over NLD

www.balansdigitaal.nl/stoornissen/nld/
Praktische gids voor ouders en leerkrachten

www.balansdigitaal.nl
Oudervereniging voor kinderen met ontwikkelingsstoornissen

 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.