Anneke Bär - van der Drift

Ouders

Opvoedingsproblemen

Hoe komt het dat mijn kind

  • slecht luistert; 
  • vaak op een negatieve manier aandacht vraagt;
  • zich niet aan afspraken houdt;
  • niet tot spelen komt;
  • nog steeds in z n broek poept?

Vrijwel alle ouders worden wel eens geconfronteerd met een lastig kind. De koppigheidsfase is bij kleine kinderen zo n beruchte periode net als de puberteit bij jongeren. Soms loopt het negatieve gedrag echter de spuigaten uit en lijkt het of u geen vat meer hebt op de ontwikkeling van uw kind. Samen met u gaan wij dan na of er daadwerkelijk sprake is van uitzonderlijk gedrag (bijvoorbeeld door observatie bij een bezoek aan huis of op school).

Wat zijn de oorzaken?

Er kunnen speciale omstandigheden zijn die zulk gedrag verklaren (overlijden, scheiding e.d.) maar er kunnen ook fundamentelere oorzaken zijn. Daartoe wordt u gevraagd een uitgebreide vragenlijst over de ontwikkeling van uw kind van jongst af aan in te vullen. Aan de hand hiervan vinden een of meer gesprekken met u plaats. Afhankelijk van de resultaten van de observatie thuis of op school en de antwoorden over de ontwikkelingsgeschiedenis, kan blijken of het zinvol is om nader onderzoek te doen.

Hoe gaan we verder?

Als een compleet beeld van uw kind is ontstaan, kan een orthopedagoog, psycholoog of speltherapeut bij uw kind gedragsverandering stimuleren door middel van individuele behandeling en begeleiding. U als ouder wordt in het begeleidingstraject van het kind altijd betrokken.
Is er bij uw kind sprake van een opvoedingsprobleem dan kan het nuttig zijn om met u individuele oudergesprekken te hebben over hoe u het beste om kunt gaan met de gegeven gedragsproblematiek. Dit omdat met name de ouder(s)/verzorger(s) zo n belangrijke rol spelen in de opvoeding. In dat geval wordt dan niet direct met het kind gewerkt maar indirect via u als ouders.

Triple-P
Een van de methodes die we gebruiken is Triple-P oftewel Positief Pedagogisch Programma. Het van oorsprong Australische programma is gebaseerd op vele jaren wetenschappelijk onderzoek en ervaring in de begeleiding van gezinnen. Het reikt verschillende strategiein aan voor de dagelijkse opvoedingspraktijk, met name hoe u gewenst gedrag bij hun kind kunt stimuleren en ongewenst gedrag kunt reguleren. Het is een gevarieerd programma dat opvoeden makkelijker en plezieriger maakt. Indien u dat wenst kunt u ook begeleiding krijgen bij de toepassing ervan in uw eigen situatie.

Voor meer informatie over opvoedingsproblemen klikt u op het krijtje Wij helpen bij en maakt u daar uw keuze.

 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.