Anneke Bär - van der Drift

Ouders

Ouderbegeleiding

Anne is ten einde raad. Met haar dochter Rinske van drie is niets te beginnen. Elke dag moet ze nieuwe dingen verbieden. Het kind daagt haar uit, doet expres vervelend in de ogen van Anne. Rinske wil tijdens het eten niet aan tafel blijven zitten, eet slecht, knoeit met het eten, gooit met speelgoed door de kamer, luistert niet in de winkels waardoor moeder zich opgelaten voelt, wil nooit de kleren aan die moeder heeft klaargelegd waardoor de strijd s ochtends na het opstaan al begint. De hele dag is eigenlijk een groot gevecht. Rinske en moeder schreeuwen om hun gelijk. Anne ziet dat dit teveel negativiteit oproept waardoor ze niet meer de leuke kanten van Rinske ziet die anderen wel zien. Je moest haar eens thuis zien, denkt ze stilletjes.

Vroeger was alles anders! Discipline was norm: Rust, Reinheid en Regelmaat. Nu staan de 3 r s voor Rechten, Ruimte en Respect. Ouders kiezen bewust voor kinderen en willen het perfect doen en hun kind gelukkig zien. Maar die perfectie heeft een keerzijde waardoor de vraag is of zijzelf en die kinderen wel zo gelukkig zijn. Naar schatting 10% van alle kinderen is voortdurend doodmoe. En het aantal chronisch oververmoeide kinderen in Nederland stijgt verder. Belangrijke oorzaak is de grote druk op de kinderen door een veeleisende omgeving, overvolle agenda s en te veel prikkels door bijvoorbeeld internet en mobiele telefoons.

Hoe kan ik

  • mijn kind meer structuur bieden;
  • consequent zijn;
  • grenzen stellen;
  • motiveren?

Kinderen opvoeden is ontzettend hard werken
Ouders lopen soms tegen grenzen aan bij de opvoeding van hun kind, waarbij ze beseffen dat overschrijding van die grenzen deels of misschien wel helemaal te maken heeft met de eisen die ze aan zichzelf en het kind stellen. En aan hun eigen tekortkoming om goed met moeilijke situaties om te kunnen gaan.
Hebt u het gevoel dat u er niet meer uitkomt, dan kan het helpen er over te praten met familie en of vrienden. Lukt dat niet dan kunt u een van onze deskundigen raadplegen die met u meedenkt in het doorbreken van de negatieve spiraal waarin u beland bent.

Persoonlijke adviezen doen vaak wonderen
Het kan voor veel ouders bevrijdend werken om af en toe ruggespraak te hebben met een van onze psychologen. Zeker als ze geconfronteerd worden met bijvoorbeeld de problemen van een echtscheiding, overlijden en andere ingrijpende gebeurtenissen.
Ouderbegeleiding is een methode van psychosociale hulpverlening aan ouders die problemen ervaren of zich zorgen maken over hun kind, met als eerste doel versterking van de positie van de ouder en als uiteindelijk doel het belang van het kind. U voelt zich daardoor begrepen en krijgt handreikingen waarvan u merkt dat deze daadwerkelijk effect hebben. U wordt gestimuleerd zich als ouder anders op te stellen en voelt zich zekerder; u krijg meer zelfvertrouwen.

Hoe gaat dat in z n werk?
Gewerkt wordt vanuit de gedragstherapeutische invalshoek. Gestart wordt met inzicht te krijgen in de zorgen van u als ouder. Vervolgens is het belangrijk om inzicht te krijgen in de factoren waardoor die negatieve situatie mogelijk is ontstaan. Samen wordt dan gezocht naar zinvolle en haalbare mogelijkheden om verbeteringen in de situatie aan te brengen. In vervolggesprekken wordt bovenstaande werkwijze verder toegespitst.

Ouderbegeleiding raakt vaak meerdere gebieden namelijk: verandering teweegbrengen in het gedrag van u als ouder, zorgen dat u als ouder respect behoudt, verandering van het gedrag van het kind en zo nodig hulp bieden aan uw kind. Kinderen voelen zich veilig bij een opvoeding met aandacht, liefde en met duidelijke grenzen.
Triple-P is een methode die we daarbij kunnen toepassen, gebaseerd op jarenlang wetenschappelijk onderzoek en ervaring in de begeleiding van gezinnen. Kijk op de volgende pagina bij Triple-P

Wat biedt deze praktijk nog meer?
Op verzoek kunnen wij lezingen, workshops of een toegespitste cursus over opvoeden verzorgen. Bijvoorbeeld voor een ouderavond op school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf of voor een groep ouders in een zelf samengestelde groep.

 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.