Anneke Bär - van der Drift

Ouders

Puberteit

Ze hangen op de bank, zijn amper aanspreekbaar en vaak ook nog onhandig. Ze brengen ouders in alle staten.

De puberteit is voor veel kinderen en voor veel ouders een lastige levensfase. Pubers hebben het vaak moeilijk, met zichzelf, met de wereld om hen heen en met hun ouders. En ouders kunnen het grillige, soms onuitstaanbare, gedrag van hun kind niet altijd begrijpen.
Dit ligt niet alleen aan de pubers, dat is duidelijk.

De samenleving verandert, omgangsvormen tussen ouders en jongeren, en tussen jongeren onderling veranderen eveneens. Veranderende waarden en normen drukken een stempel op de opvoeding. Onze welvaart speelt ook een rol. Het lijkt wel alsof de materiele welvaart afbreuk doet aan het welvaren bij de opvoeding. Vroeger waren kinderen in de puberteit meer afhankelijk van hun ouders. Gezien het huidige uitgavenpatroon hebben velen er een baantje bij. Naast hun andere activiteiten betekent dit voor vele gezinnen dat de jongere een eigen leven leidt wat ten koste gaat van de verbondenheid met het gezin.

Hoe ga je met pubers om?
Een kind tussen ongeveer twaalf en zeventien jaar noemen we een puber. Ze zijn op weg naar een eigen identiteit. Dat doen ze door te ontdekken wie ze zelf zijn, door zich te onderscheiden van anderen, vooral hun ouders en door zich aan te passen aan leeftijdsgenoten.
Veel ouders weten niet wat ze met het onhebbelijke gedrag van hun puber aanmoeten. Sommige ouders zijn autoritair ingesteld, anderen zijn toegeeflijk. Er zijn ook ouders die op twee benen hinken. Deze laatstgenoemden kunnen flink te keer gaan maar voelen zich vervolgens weer schuldig waardoor ze andere dingen weer over hun kant laten gaan die juist weer niet goed zijn voor hun kind. Ouders verwarren soms het gedrag van hun kind met de emotie.

Gevoelens kun je niet sturen, gedrag wel. Dat is opvoeding. In deze fase heb je als ouders regels en daarnaast kom je tot afspraken met je kind. Beide moeten door de ouders gecontroleerd worden. Ouders zijn vaak bang om het contact met hun kind te verliezen, om niet aardig gevonden te worden, waardoor ze veel meer toestaan dan ze eigenlijk zouden willen.

De rol van de opvoeder wordt gekenmerkt door een afnemende betekenis van het begrip leiden en een toenemende betekenis van het begrip begeleiden.
Warmte, acceptatie, begrip en genegenheid zijn sleutelwoorden in de omgang met pubers. Duidelijke communicatievaardigheden liggen hieraan ten grondslag.

Een voorbeeld
Onderhandelen is een gespreksvorm waarin beide partijen hun mening geven waarna ze een compromis sluiten. Dan heb je de grootste kans dat iedereen zich aan de afspraak houdt. Ouders geven hun kind vaak een dictaat en verwijten het later dat het die afspraak niet is nagekomen. De puber heeft door dat het geen afspraak is, dus dat hij/zij er zich ook niet aan hoeft te houden!

Een klein testje
Wie (puber, ouders of samen) beslist wat ten aanzien van: Thuiskomen na uitgaan? Naar bed gaan? Televisieprogramma s, computergebruik? Meehelpen in huis? Aankopen doen?
Lopen bovenstaande voorbeelden voor beide partijen naar wens? Zo ja, benoem dat dit naar wens verloopt. Zo nee, ga in gesprek met elkaar en kom tot afspraken hierover en evalueer deze afspraken van tijd tot tijd.

Wat kan deze praktijk voor u doen?
Sommige ouders hebben communicatievaardigheden in huis, anderen kunnen best een steuntje in de rug gebruiken. Dit kan in onze praktijk. In de gesprekken met de ouders wordt in kaart gebracht waar zij tegenaan lopen in het contact met hun puber, hoe zij gewend zijn te reageren en hoe het anders zou kunnen. Omdat ouders en puber samen kunnen lijden is het ook mogelijk met ouders en kind gesprekken te voeren. Dit kan apart of samen gebeuren en kan zeer verhelderend en verrijkend zijn voor beide partijen.

Wat biedt deze praktijk nog meer?
Op verzoek kunnen wij lezingen, workshops of een toegespitste cursus over puberteit verzorgen. Bijvoorbeeld voor een ouderavond op school of voor een groep ouders in een zelf samengestelde groep.

http://www.ouders.nl/
Site voor en door ouders

 

 

Praktijk voor leer- en gedragsadviezen, telefoon 035-623 10 89
Locatie Hilversum (tevens postadres): Utrechtseweg 8, 1213 TS Hilversum
Locatie Huizen: Visserstraat 53, 1271 VE Huizen (ingang Noorderweg tegenover huisnr. 22)
De praktijkassistente is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00 uur. U kunt natuurlijk ook mailen.