Skip to content

Over de Praktijk voor leer- en gedragsadviezen

De Praktijk voor leer- en gedragsadviezen is een kleinschalige, laagdrempelige en op de hulpvraag afgestemde instelling voor specialistische geestelijke gezondheidszorg met een medisch specialistische erkenning. Kinderen en jongeren tot 18 jaar met gedrags-, sociale-, leer- en emotionele problemen én hun ouders of verzorgers kunnen bij ons terecht. Dit kunnen psychische en/of psychiatrische problemen zijn die wat betreft de aard en ernst kunnen variëren. Ook voor de allerkleinsten (0 tot 6 jaar) biedt de Praktijk passende zorg.

De Praktijk is onderdeel van de PsyMens ZorgGroep, waartoe ook PsyMens Kind en Jeugd en ComeniusGGZ behoren. PsyMens biedt zorg aan kinderen en jongeren met complexe psychische/psychiatrische problematiek in de specialistische GGZ. Om een indruk te krijgen van het volledige zorgaanbod van PsyMens verwijzen wij u naar de website www.psymens.nl.

De Praktijk heeft een breed therapieaanbod kinderen en jongeren met uiteenlopende psychische problemen. Dit kunnen psychische en/of psychiatrische problemen zijn die wat betreft de aard en ernst kunnen variëren. Bij minder ernstige problematiek bieden wij een behandeltraject in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). 

Als blijkt dat er intensievere psychologische- of psychiatrische zorg nodig is, dan biedt de Praktijk een directe lijn met de specialistische zorg. De Praktijk is onderdeel van PsyMens ZorgGroep waartoe ook PsyMens Kind en Jeugd behoort. Hier zijn zowel psychotherapeuten, klinisch psychologen en GZ- psychologen met uiteenlopende specialisaties, als psychiaters voor kinderen en jeugdigen werkzaam (www.psymens.nl). Deze nauwe, onderlinge samenwerking verhoogt de kwaliteit van zorg.

Ook wanneer de klachten al langer (chronisch) aanwezig zijn, kunt u bij ons terecht. Hiervoor hebben wij een speciale route ontwikkeld in de Generalistische Basis GGZ.

Naast afspraken op locatie bieden wij de mogelijkheid om de behandeling of een deel van de behandeling via de computer thuis te doen. Wanneer dit van toepassing is, verstrekken wij een inlogaccount dat toegang geeft tot de beveiligde omgeving. Via onze webomgeving kan ook veilig gecommuniceerd worden met de behandelaar. 

De Praktijk streeft ernaar hooggekwalificeerde zorg te leveren, zorgvuldig afgestemd op de problematiek van uw kind of gezin. Alle vormen van behandelen en begeleiding die resultaat opleveren bij de verschillende psychische en psychiatrische problemen staan beschreven in onze zorgprogramma’s. Afhankelijk van de situatie en problematiek doen wij een voorstel voor een behandelplan. Uitgangspunt is daarbij altijd dat wij zoveel zorg geven als nodig, maar nooit méér dan nodig is: wij bieden zorg op maat, dus hooggekwalificeerde zorg.