Keurmerken

De Praktijk voor leer- en gedragsadviezen heeft door jarenlange ervaring veel expertise opgebouwd als het gaat om het herkennen, onderkennen en behandelen van leerproblemen, gedrags– en ontwikkelingsproblemen en sociaal-emotionele problemen. We bieden ouders en scholen handvatten en adviezen aan die voorwaarden schappen om het kind zich te laten ontwikkelen.

Alle behandelaren/onderzoekers zijn officieel geregistreerde SKJ-, NVO-, NIP- en/of BIG-professionals.

De Praktijk en leer- en gedragsadviezen is in het bezit van het landelijke kwaliteitskeurmerk HKZ. HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de zorgsector en biedt een basisgarantie voor kwaliteit.  Dit betekent onder andere dat wij: 

  • De zaken intern goed op orde hebben;
  • De klant principieel centraal stellen;
  • Betrouwbare resultaten kunnen presenteren;
  • Voortdurend werken aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Om het HKZ-certificaat te behouden vinden regelmatig controles plaats door een externe, onafhankelijke organisatie. Meer weten over het HKZ-certificaat en de Stichting HKZ? Kijk dan op www.hkz.nl

Wij doen iedere vijf jaar mee aan het visitatietraject van de Nederlandse Vereniging van Vrijgestelde Psychologen en Psychotherapeuten (NVVP). Deze genoten kwaliteitsvisitatie van de NVVP is door de Federatie van Gezondheidspsychologen (FGzP) geaccrediteerd als een vorm van intercollegiale toetsing. Met het behalen van het certificaat voldoet de Praktijk aan de kwaliteitseisen van de NVVP.

Onze zusterorganisatie ComeniusGGZ heeft een eigen behandelprogramma ontwikkeld voor kinderen met ernstige enkelvoudige dyslexie en heeft daarvoor het keurmerk gekregen van het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD).