Missie en visie

De Praktijk voor leer- en gedragsproblemen ziet het als haar primaire verantwoordelijkheid om kwalitatief goede zorg te bieden aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen. Iedereen verdient goede steun en de kans om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Daarom werken we uitsluitend met gekwalificeerde mensen. Al onze psychologen en orthopedagogen zijn officieel geregistreerde BIG- en/of SKJ-professionals, die werken met wetenschappelijk effectief bewezen methoden van diagnostiek en behandeling.

De Praktijk is erop gericht om kinderen, jongeren en jongvolwassenen, die vastlopen in hun ontwikkeling te helpen. Daarbij staat het kind of de jongere centraal. We kijken altijd naar het kind of de jongere en zijn of haar omgeving. De context is van groot belang bij diagnostiek en behandeling, want het kind is altijd onderdeel van een groter geheel. Samen onderzoeken we wat beter kan en wat daarvoor nodig is. Het doel is dat ouders en kinderen weer van hun eigen kracht uit kunnen en durven gaan

Kwaliteit en effectiviteit zijn belangrijke aspecten van onze visie. Dat bereiken we o.a. door een multidisciplinaire inzet en evidence based behandeling (op basis van de meest recentelijke wetenschappelijke inzichten waarbij steeds de Landelijke Multidisciplinaire Richtlijnen tevens als leidraad hebben gediend) of “consensus based”.

Middels ROM metingen bewaken we voortdurend onze effectiviteit. Jaarlijks doorlopen we met goed gevolg de jaarlijkse HKZ (her)certificering.