Team

De Praktijk voor Leer- en gedragsadviezen bestaat uit een gevarieerd team van ervaren therapeuten, werkzaam op onze locaties in Hilversum* en Huizen. Klik hieronder op de vestiging om te zien wie er werken.

Manja Bosch
Hoofd Behandeling / Klinisch Psycholoog

Manja Bosch is sinds 2009 als klinisch psycholoog en psychotherapeut werkzaam bij de Praktijk voor leer- en gedragsadviezen. Zij heeft veel ervaring met diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren en hun ouders, o.a. opgedaan bij Behandelcentrum Heideheuvel en Tergooiziekenhuizen locatie Blaricum. Als praktijkopleider is zij betrokken bij de BIG opleidingen tot GZ-psycholoog en Psychotherapeut die door collega’s binnen onze praktijk worden gevolgd. Sinds 2020 is zij Hoofd behandeling van de locaties in Hilversum en Huizen.

 

 

Gerdine Bovenkamp-Vos

Psychotherapeut

Gerdine van de Bovenkamp – Vos (1987) is vanaf september 2008 aan de Praktijk verbonden. Zij is gestart als stagiaire orthopedagogiek van de Universiteit Utrecht, waarop zij aansluitend een werkervaringsplek heeft gekregen. Na een onderbreking van een halfjaar voor vrijwilligerswerk in Azië is zij in juni 2010 in vaste dienst gekomen als orthopedagoog. In 2013 startte zij haar opleiding tot psychotherapeut bij de RINO groep in Utrecht die zij in januari 2017 voltooide. In 2017 voltooide zij eveneens de basisopleiding EMDR en is zij gestart met de opleiding tot systeemtherapeut. De werkzaamheden van Gerdine bij de Praktijk omvatten voornamelijk het behandelen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 en het begeleiden van hun ouders en gezinnen. In haar behandelingen maakt zij gebruik van verschillende behandelvormen waaronder schematherapie, systeemtherapie, EMDR, speltherapie, cognitieve gedragstherapie en client centered / inzicht gevende therapie.

Laura van Dalen

GZ-Psycholoog

Laura van Dalen (1982) werkt sinds 2013 bij de Praktijk voor Leer- en gedragsadviezen als gz-psycholoog. Laura heeft aan de rijksuniversiteit Groningen eerst haar opleiding orthopedagogiek afgerond en deed daarna nog een master opleiding klinische- en ontwikkelingspsychologie. Voordat ze naar Hilversum kwam, werkte ze bij grote jeugd GGZ instellingen in Groningen en in Zwolle. Hier heeft ze ook de postdoctorale opleiding tot gz-psycholoog gedaan. Laura heeft brede ervaring met zowel diagnostiek als behandeling van kinderen en jongeren met verschillende psychische klachten. Ze heeft in het infant team gewerkt, vanuit daar is er ervaring met de hele jonge doelgroep (0-5 jaar). Ook is er affiniteit en ervaring met basisschoolkinderen en adolescenten, onder andere met ADHD, ASS, angst- en stemmingsproblematiek.

In haar behandelingen maakt Laura gebruik van cognitief gedragstherapeutische technieken, EMDR, oplossingsgerichte therapie en clientgerichte therapie. Ook de systemische invalshoek wordt in alle behandeltrajecten meegenomen.

Aart Franken

Basispsycholoog / GZ-Psycholoog i.o.

Dr. Aart Franken werkt sinds 2018 bij de Praktijk voor leer- en gedragsadviezen. Hij houdt zich als gz-psycholoog bezig met zowel diagnostiek als behandeling van kinderen en jongeren.

Aart heeft psychologie gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is in 2015 gepromoveerd aan de Universiteit Utrecht. Zijn onderzoek richtte zich op de ontwikkeling van risicogedrag in de adolescentie. Als Fulbright scolar heeft hij tijdens zijn promotie gewerkt aan de University of North Carolina te Chapel Hill en Duke University.

  

 

Gytha Hagedoorn-Arts

Psychotherapeut

 

 

 

 

 

 

Johanna Kreuning – van Loenen

Orthopedagoog

Johanna (1983) heeft pedagogische wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft daarnaast de master spelpsychotherapie succesvol afgerond. Johanna is als orthopedagoog lange tijd werkzaam geweest binnen een grote GGZ-instelling waar ze ruime ervaring heeft opgedaan op het gebied van diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met diverse problematiek.  Sinds 2018 is Johanna werkzaam binnen de praktijk voor leer- en gedragsadviezen welke in 2020 is overgenomen door Psymens. Zij verricht binnen Psymens diagnostisch onderzoek en behandeling van kinderen, jongeren en hun opvoeders.

 

Annemarie Londen-Huiberts

Orthopedagoog-Generalist NVO
Cognitief Gedragstherapeut VGCT

Annemarie heeft niet alleen zelf gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, ze is er ook in dienst getreden. Als Universitair Docent bij de opleiding Pedagogische wetenschappen levert ze nog altijd een belangrijke bijdrage aan het klinisch onderwijs. Bij het Ambulatorium, polikliniek van de Faculteit Sociale Wetenschappen, heeft ze jarenlang ruime ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren.

Sinds 2018 werkt Annemarie met veel plezier binnen het hechte team van de Praktijk in Hilversum. Ze is Orthopedagoog Generalist NVO, Cognitief Gedragstherapeut VGCt en heeft zich tevens verdiept in EMDR. Al deze ervaring, kennis en vaardigheden zet ze binnen de praktijk in bij zowel het onderzoeken van de hulpvraag als bij het opzetten en uitvoeren van de behandeling. Annemarie vindt het belangrijk om met persoonlijke aandacht en betrokkenheid het kind/ de jongere en het gezin beter te leren kennen om vervolgens met zorgvuldige afstemming goede zorg op maat te bieden.

Johanneke Marle-Verduijn

Basispsycholoog / Psychotherapeut i.o.

Johanneke van Marle -Verduijn (1983) werkt sinds 2017 bij de Praktijk voor leer- en gedragsadviezen als kinder- & jeugdpsycholoog. Haar loopbaan is begonnen in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, waar zij het vak als psycholoog in de vingers kreeg op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarna heeft Johanneke jarenlang in Hilversum gewerkt bij een GGZ-instelling als psycholoog, waar zij ook de registratie tot cognitief gedragstherapeut behaalde. Inmiddels werkt zij met veel plezier alweer jaren in het team van de Praktijk. Sinds 2018 is Johanneke in opleiding tot psychotherapeut, zij volgt nu het laatste gedeelte van deze opleiding. Haar werkzaamheden richten zich op het uitvoeren van psychotherapeutische behandelingen. Dat kunnen individuele behandelingen zijn, maar ook ouderbegeleiding of gezinsbehandeling. Johanneke werkt graag met de kracht van mensen als uitgangspunt om van daaruit naar herstel en ontwikkeling te werken. Het aangaan van een therapeutische relatie met het kind/ de jongere en het gezin staat daarin centraal, zodat er ruimte ontstaat om binnen te werken en te groeien. Spel, creativiteit, betrokkenheid en een gezonde dosis humor zijn elementen die in het contact met Johanneke naar voren zullen komen. Samen op zoek naar wat werkt voor jou/ jullie!

Liesbeth Schaacke- van ’t Riet

GZ-Psycholoog

 

 

 

 

 

 

Sanne Sluijs

GZ-Psycholoog

Sanne is sinds 2013 werkzaam bij de praktijk voor leer- en gedragsadviezen als orthopedagoog. Naast de opleiding orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht (master 2011), heeft ze ervaring opgedaan in de kinderopvang, huiswerkbegeleiding en de forensische (gesloten) jeugdzorg. In januari 2019 heeft Sanne bij de praktijk haar opleiding tot GZ- psycholoog afgerond.  In de huidige functie als GZ- psycholoog voert Sanne diagnostisch onderzoek en behandeling uit bij kinderen, jongeren en hun ouders. De hulpvragen waarmee ouders en kind komen, zijn heel breed (bijvoorbeeld ontwikkelingsproblematiek, gedragsproblemen, angsten, stemmingsklachten, emotieregulatieproblemen of gezins- en opvoedproblemen). Sanne vindt het belangrijk het kind/de jongere en het gezin goed te leren kennen, om zo met ze mee te denken over welke behandeling het best passend is. Sanne heeft daarnaast specifieke affiniteit en ervaring met het geven van groepen (voor ouders of kinderen).

Marije Smith-Groen

GZ-Psycholoog

Marije Smith-Groen (1976) is sinds 2016 werkzaam bij de Praktijk voor leer- en gedragsadviezen. In 2001 is zij afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen waar zij na haar afstuderen enige jaren als docent en psycholoog heeft gewerkt. Daarna is zij werkzaam geweest als psycholoog bij verschillende specialistische GGZ-instellingen, waar ze ervaring heeft opgedaan met het diagnosticeren en behandelen van kinderen en jongeren met uiteenlopende problemen. In 2011 heeft zij de GZ-opleiding afgerond. Bij de Praktijk houdt Marije zich bezig met diagnostiek en behandeling van kinderen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en hun systeem. Hierbij maakt ze onder andere gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en client-centered therapie. Marije ziet cliënten met verschillende soorten problematiek, met als speciaal aandachtsgebied Autisme.

Anja van der Veen

GZ-Psycholoog

 

 

 

 

 

 

Nicole van der Veen

Verpleegkundig Specialist GGZ

Ik ben Nicole van der Veen, verpleegkundige van oorsprong (1989) en sinds 2011 Verpleegkundig specialist ggz. Sinds 1989 werk ik, na mijn HBO-V aan de Hogelschool Utrecht, binnen de psychiatrie; aanvankelijk met volwassenen maar sinds 1995 met kinderen en jongeren. Ervaring deed ik op binnen het UMC Utrecht op een open behandelkliniek voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Vervolgens maakte ik een uitstapje (4 jaar) naar het consultatiebureau (0 tot 4 jaar) en was ik daarna betrokken bij het opzetten van een dagbehandeling (Altrecht) voor jongeren met forse gedragsproblemen. Tijdens het behalen van mijn Master (MANP) aan de Hogeschool Utrecht, was ik werkzaam op de polikliniek kind en jeugd, zorgdomein ADHD en gedragsstoornissen van Altrecht waar ik 5 jaar ben gebleven. Daar hield ik me bezig met triage, intakes, psycho-educatie, ouderbegeleiding, medicatieconsulten en groepsbehandeling. Voordat ik de overstap maakte naar de praktijk, werkte ik 7 jaar als regiebehandelaar in een ACT team (outreachende behandeling voor zorgmijders tussen de 12 en 23 jaar) van Fivoor, alwaar ik ook enige forensische ervaring heb opgedaan.

Stéphanie Veenstra-van den Berkhof

Secretariaat medewerkster / praktijkassistent

Vanuit mijn achtergrond als fysiotherapeut werk ik sinds 2008 met heel veel plezier bij de Praktijk. Voor het aanmelden en al uw vragen kunt u bij mij terecht. Het dagelijks contact met o.a. cliënten, ouders, collega’s en verwijzers maken het werk boeiend en gevarieerd. Natuurlijk komt hier ook een boel administratie bij kijken waar ik samen met mijn collega’s zorg voor draag.

Laura van Dalen

GZ-Psycholoog

Laura van Dalen (1982) werkt sinds 2013 bij de Praktijk voor Leer- en gedragsadviezen als gz-psycholoog. Laura heeft aan de rijksuniversiteit Groningen eerst haar opleiding orthopedagogiek afgerond en deed daarna nog een master opleiding klinische- en ontwikkelingspsychologie. Voordat ze naar Hilversum kwam, werkte ze bij grote jeugd GGZ instellingen in Groningen en in Zwolle. Hier heeft ze ook de postdoctorale opleiding tot gz-psycholoog gedaan. Laura heeft brede ervaring met zowel diagnostiek als behandeling van kinderen en jongeren met verschillende psychische klachten. Ze heeft in het infant team gewerkt, vanuit daar is er ervaring met de hele jonge doelgroep (0-5 jaar). Ook is er affiniteit en ervaring met basisschoolkinderen en adolescenten, onder andere met ADHD, ASS, angst- en stemmingsproblematiek.

In haar behandelingen maakt Laura gebruik van cognitief gedragstherapeutische technieken, EMDR, oplossingsgerichte therapie en clientgerichte therapie. Ook de systemische invalshoek wordt in alle behandeltrajecten meegenomen. 

Gytha Hagedoorn-Arts

Psychotherapeut

 

 

 

 

 

 

Sanne Sluijs

GZ-Psycholoog

Sanne is sinds 2013 werkzaam bij de praktijk voor leer- en gedragsadviezen als orthopedagoog. Naast de opleiding orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht (master 2011), heeft ze ervaring opgedaan in de kinderopvang, huiswerkbegeleiding en de forensische (gesloten) jeugdzorg. In januari 2019 heeft Sanne bij de praktijk haar opleiding tot GZ- psycholoog afgerond.  In de huidige functie als GZ- psycholoog voert Sanne diagnostisch onderzoek en behandeling uit bij kinderen, jongeren en hun ouders. De hulpvragen waarmee ouders en kind komen, zijn heel breed (bijvoorbeeld ontwikkelingsproblematiek, gedragsproblemen, angsten, stemmingsklachten, emotieregulatieproblemen of gezins- en opvoedproblemen). Sanne vindt het belangrijk het kind/de jongere en het gezin goed te leren kennen, om zo met ze mee te denken over welke behandeling het best passend is. Sanne heeft daarnaast specifieke affiniteit en ervaring met het geven van groepen (voor ouders of kinderen). 

Anja van der Veen

GZ-Psycholoog