Team

De Praktijk voor Leer- en gedragsadviezen bestaat uit een gevarieerd team van ervaren therapeuten, werkzaam op onze locaties in Hilversum* en Huizen. Klik hieronder op de vestiging om te zien wie er werken.

Jantien van der Wijngaard

GZ-Psycholoog / Orthopedagoog

Jantien van der Wijngaard werkt al meer dan twintig jaar bij ComeniusGGZ. Dit doet ze met veel plezier, omdat ze hier echt kan doen waar haar hart ligt: kinderen en hun ouders/verzorgers daar helpen waar ze vast (dreigen te) lopen. Altijd met een open blik, zonder oordelen en vanuit oprechte interesse en nieuwgierigheid. 

Eerst begon ze als startend orthopedagoog met het afnemen van redelijk eenvoudige diagnostiek en het geven van dyslexiebehandelingen. Daarnaast heeft ze zich volop ontwikkeld en zich verder geschoold tot Gezondheidszorgpsycholoog. Inmiddels is ze Hoofd Behandeling van de verschillende vestigingen van ComeniusGGZ. Dat het hele team samen professionele zorg biedt binnen de basis GGZ maakt haar trots!

Marije Wertwijn
Hoofd Behandeling / Klinisch Psycholoog

Marije Wertwijn (1977) is sinds mei 2012 werkzaam bij Psymens als Klinisch Psycholoog/ Psychotherapeut. Vanaf juli 2015 is zij ook Hoofd behandeling Kind & Jeugd. Zij studeerde Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens volgde zij de opleiding tot GZ-psycholoog en aansluitend de opleiding tot Klinisch psycholoog.
Als Klinisch psycholoog werkt zij met kinderen, jeugdigen en hun ouders. Zij is betrokken bij zowel de diagnostiek als de behandelingen en geeft werkbegeleiding/ supervisie aan collega’s. Binnen de behandelingen werkt zij vanuit verschillende referentiekaders: cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en psychodynamisch referentiekader.

 

Laura van Dalen

GZ-Psycholoog

Laura van Dalen (1982) werkt sinds 2013 bij de Praktijk voor Leer- en gedragsadviezen als gz-psycholoog. Laura heeft aan de rijksuniversiteit Groningen eerst haar opleiding orthopedagogiek afgerond en deed daarna nog een master opleiding klinische- en ontwikkelingspsychologie. Voordat ze naar Hilversum kwam, werkte ze bij grote jeugd GGZ instellingen in Groningen en in Zwolle. Hier heeft ze ook de postdoctorale opleiding tot gz-psycholoog gedaan. Laura heeft brede ervaring met zowel diagnostiek als behandeling van kinderen en jongeren met verschillende psychische klachten. Ze heeft in het infant team gewerkt, vanuit daar is er ervaring met de hele jonge doelgroep (0-5 jaar). Ook is er affiniteit en ervaring met basisschoolkinderen en adolescenten, onder andere met ADHD, ASS, angst- en stemmingsproblematiek.

In haar behandelingen maakt Laura gebruik van cognitief gedragstherapeutische technieken, EMDR, oplossingsgerichte therapie en clientgerichte therapie. Ook de systemische invalshoek wordt in alle behandeltrajecten meegenomen.

 

Johanna Kreuning – van Loenen

Orthopedagoog

Johanna (1983) heeft pedagogische wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft daarnaast de master spelpsychotherapie succesvol afgerond. Johanna is als orthopedagoog lange tijd werkzaam geweest binnen een grote GGZ-instelling waar ze ruime ervaring heeft opgedaan op het gebied van diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met diverse problematiek.  Sinds 2018 is Johanna werkzaam binnen de praktijk voor leer- en gedragsadviezen welke in 2020 is overgenomen door Psymens. Zij verricht binnen Psymens diagnostisch onderzoek en behandeling van kinderen, jongeren en hun opvoeders.

 

Annemarie Londen-Huiberts

Orthopedagoog-Generalist NVO / Cognitief Gedragstherapeut VGCT

Annemarie heeft niet alleen zelf gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, ze is er ook in dienst getreden. Als Universitair Docent bij de opleiding Pedagogische wetenschappen levert ze nog altijd een belangrijke bijdrage aan het klinisch onderwijs. Bij het Ambulatorium, polikliniek van de Faculteit Sociale Wetenschappen, heeft ze jarenlang ruime ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren.

Sinds 2018 werkt Annemarie met veel plezier binnen het hechte team van de Praktijk in Hilversum. Ze is Orthopedagoog Generalist NVO, Cognitief Gedragstherapeut VGCt en heeft zich tevens verdiept in EMDR. Al deze ervaring, kennis en vaardigheden zet ze binnen de praktijk in bij zowel het onderzoeken van de hulpvraag als bij het opzetten en uitvoeren van de behandeling. Annemarie vindt het belangrijk om met persoonlijke aandacht en betrokkenheid het kind/ de jongere en het gezin beter te leren kennen om vervolgens met zorgvuldige afstemming goede zorg op maat te bieden.

Johanneke Marle-Verduijn

Basispsycholoog / Psychotherapeut i.o.

Johanneke van Marle -Verduijn (1983) werkt sinds 2017 bij de Praktijk voor leer- en gedragsadviezen als kinder- & jeugdpsycholoog. Haar loopbaan is begonnen in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, waar zij het vak als psycholoog in de vingers kreeg op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarna heeft Johanneke jarenlang in Hilversum gewerkt bij een GGZ-instelling als psycholoog, waar zij ook de registratie tot cognitief gedragstherapeut behaalde. Inmiddels werkt zij met veel plezier alweer jaren in het team van de Praktijk. Sinds 2018 is Johanneke in opleiding tot psychotherapeut, zij volgt nu het laatste gedeelte van deze opleiding. Haar werkzaamheden richten zich op het uitvoeren van psychotherapeutische behandelingen. Dat kunnen individuele behandelingen zijn, maar ook ouderbegeleiding of gezinsbehandeling. Johanneke werkt graag met de kracht van mensen als uitgangspunt om van daaruit naar herstel en ontwikkeling te werken. Het aangaan van een therapeutische relatie met het kind/ de jongere en het gezin staat daarin centraal, zodat er ruimte ontstaat om binnen te werken en te groeien. Spel, creativiteit, betrokkenheid en een gezonde dosis humor zijn elementen die in het contact met Johanneke naar voren zullen komen. Samen op zoek naar wat werkt voor jou/ jullie!

Liesbeth Schaacke- van ’t Riet

GZ-Psycholoog

Liesbeth werkt sinds 2009 bij de Praktijk voor leer- en gedragsadviezen en is sinds 2017 geregistreerd als GZ-psycholoog.

Liesbeth heeft eerst de PABO afgerond en heeft daarna Orthopedagogiek gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Voor zij startte in Hilversum, is zij werkzaam geweest bij het Seminarium voor Orthopedagogiek in Utrecht, met specialisme leerstoornissen. Liesbeth heeft brede ervaring met het doen van diagnostiek bij kinderen en jongeren met diverse problematiek: het samen met kind en ouders puzzelen naar hoe het werkt bij dit kind, in dit gezin en deze school, heeft haar affiniteit. Daarna het vervolgen met een passende behandeling en samen kijken naar wat werkt en waar de krachten liggen, is een belangrijke factor in haar werk.

 

Marije Smith-Groen

GZ-Psycholoog

Marije Smith-Groen (1976) is sinds 2016 werkzaam bij de Praktijk voor leer- en gedragsadviezen. In 2001 is zij afgestudeerd als ontwikkelingspsycholoog aan de Radboud Universiteit Nijmegen waar zij na haar afstuderen enige jaren als docent en psycholoog heeft gewerkt. Daarna is zij werkzaam geweest als psycholoog bij verschillende specialistische GGZ-instellingen, waar ze ervaring heeft opgedaan met het diagnosticeren en behandelen van kinderen en jongeren met uiteenlopende problemen. In 2011 heeft zij de GZ-opleiding afgerond. Bij de Praktijk houdt Marije zich bezig met diagnostiek en behandeling van kinderen van kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot 18 jaar en hun systeem. Hierbij maakt ze onder andere gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en client-centered therapie. Marije ziet cliënten met verschillende soorten problematiek, met als speciaal aandachtsgebied Autisme.

Anja van der Veen

GZ-Psycholoog

Anja van der Veen is sinds 1999 werkzaam bij de Praktijk voor leer- en gedragsadviezen (PLG) in Hilversum. Deze praktijk is in januari 2020 overgenomen door PsyMens.

Anja heeft psychologie gestudeerd in Tilburg en is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Later heeft zij de gz-opleiding afgerond. In de begintijd bestonden haar werkzaamheden vooral uit diagnostiek, met neuropsychologie en leerstoornissen als specifieke aandachtsgebieden, naast bredere ontwikkelingsproblematiek. Ook heeft zij bij PLG veel groepstrainingen voor sociale weerbaarheid gegeven. Inmiddels bestaan haar werkzaamheden uit diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met diverse problematiek, evenals ouderbegeleiding. Zij maakt in behandelingen onder meer gebruik van cognitieve gedragstherapie, mediatietherapie en EMDR.

Maite Esseveld

Psychiater

Maite Esseveld werkt sinds april 2020 bij Psymens als kinder- en jeugdpsychiater. Na haar geneeskundestudie aan de Universiteit Maastricht heeft zij haar opleiding gevolgd bij Reinier van Arkel in Den Bosch. De kinder- en jeugdspecialisatie deed zij bij Herlaarhof in Vught en de Bascule in Amsterdam. Sinds maart 2018 is zij geregistreerd als kinder- en jeugdpsychiater. Voordat Maite bij Psymens begon werkte zij binnen de algemene specialistische GGZ op een polikliniek van Pluryn. Binnen het team kind en jeugd is Maite als kinder- en jeugdpsychiater betrokken bij de diagnostiek en medicamenteuze behandeling.

 

Annelies Beijers

GZ-Psycholoog

Annelies Beijers (1984) werkt sinds oktober 2021 bij de Praktijk voor leer- en gedragsadviezen in Hilversum. Ze heeft aan de Radboud Universiteit Nijmegen ontwikkelingspsychologie gestudeerd. Daarna is zij de PABO gaan doen, om ervaring op te doen binnen het onderwijs en vanuit die ervaring adviezen te kunnen geven aan leerkrachten en betrokkenen bij het onderwijs. Vervolgens is zij werkzaam geweest binnen de dyslexiezorg. In 2016 is zij gestart met de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, waarbij het werken binnen de GGZ een hele mooi toegevoegde waarde was ten opzichte van het werk dat ze al deed. Bij de Praktijk voor leer- en gedragsadviezen heeft ze de dyslexiezorg achter zich gelaten en richt ze zich volledig op hulpvragen die vallen binnen de GGZ. Als GZ-psycholoog wil Annelies haar kennis, ervaringen en karaktereigenschappen inzetten om met kinderen, jongeren en hun ouders samen op te lopen tijdens hun levensweg en ze handvatten te geven bij de moeilijkheden en hobbels die ze tegenkomen.

Daphne Heijnen

Laura van Dalen

GZ-Psycholoog

Laura van Dalen (1982) werkt sinds 2013 bij de Praktijk voor Leer- en gedragsadviezen als gz-psycholoog. Laura heeft aan de rijksuniversiteit Groningen eerst haar opleiding orthopedagogiek afgerond en deed daarna nog een master opleiding klinische- en ontwikkelingspsychologie. Voordat ze naar Hilversum kwam, werkte ze bij grote jeugd GGZ instellingen in Groningen en in Zwolle. Hier heeft ze ook de postdoctorale opleiding tot gz-psycholoog gedaan. Laura heeft brede ervaring met zowel diagnostiek als behandeling van kinderen en jongeren met verschillende psychische klachten. Ze heeft in het infant team gewerkt, vanuit daar is er ervaring met de hele jonge doelgroep (0-5 jaar). Ook is er affiniteit en ervaring met basisschoolkinderen en adolescenten, onder andere met ADHD, ASS, angst- en stemmingsproblematiek.

In haar behandelingen maakt Laura gebruik van cognitief gedragstherapeutische technieken, EMDR,
oplossingsgerichte therapie en clientgerichte therapie. Ook de systemische invalshoek wordt in alle
behandeltrajecten meegenomen. 

 

 

Anja van der Veen

GZ-Psycholoog

Anja van der Veen is sinds 1999 werkzaam bij de Praktijk voor leer- en gedragsadviezen (PLG) in Hilversum. Deze praktijk is in januari 2020 overgenomen door PsyMens.

Anja heeft psychologie gestudeerd in Tilburg en is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Later heeft zij de gz-opleiding afgerond. In de begintijd bestonden haar werkzaamheden vooral uit diagnostiek, met neuropsychologie en leerstoornissen als specifieke aandachtsgebieden, naast bredere ontwikkelingsproblematiek. Ook heeft zij bij PLG veel groepstrainingen voor sociale weerbaarheid gegeven. Inmiddels bestaan haar werkzaamheden uit diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met diverse problematiek, evenals ouderbegeleiding. Zij maakt in behandelingen onder meer gebruik van cognitieve gedragstherapie, mediatietherapie en EMDR.