Vergoedingen

De Praktijk voor leer- en gedragsadviezen heeft contracten met een groot aantal gemeenten in Midden-Nederland. Met een beschikking van de gemeente of juiste verwijzing van de huisarts wordt het onderzoek en/of de behandeling volledig vergoed.

Alle regels met betrekking tot vergoeding van onze zorg vindt u hier.

Juiste verwijzing

De verwijzing moet voorzien zijn van handtekening huisarts en/of een praktijk stempel.

Het is van belang dat u de originele verwijsbrief aan ons overhandigt of dat de huisarts deze via ZorgDomein aan ons stuurt.

Dyslexie

Voor het vaststellen en/of behandelen van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie zijn er specifieke afspraken per gemeente. Bij de aanmelding leggen we de procedure om voor vergoeding in aanmerking te komen aan u uit.

Zorgverzekering

Wanneer u geen (juiste) verwijzing heeft en het onderzoek zelf bekostigt, dan kunt u de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. Met een aanvullende zorgverzekering wordt er mogelijk een deel vergoed. U bent zelf verantwoordelijk voor de betaling van de factuur aan de Praktijk. De factuur ontvangt u na afloop van het onderzoekstraject.

Meer informatie over verwijzing en vergoedingen is te vinden in dit document.