Verwijzen

Gemeenten, buurtteams, kinderartsen, jeugdartsen en huisartsen kunnen kinderen en jongeren naar ons verwijzen. Dat kan op verschillende manieren:

 • rechtstreeks via Zorgdomein
 • met een papieren verwijsbrief, die de cliënt zelf meeneemt naar de eerste afspraak
 • via het aanmeldformulier op onze website

Het verwijzen

De verwijsbrief dient te zijn voorzien van:

 • verwijsdatum
 • AGB-code verwijzer
 • persoonsgegevens patiënt
 • de vermoede DSM 5 diagnose (bijvoorbeeld angststoornis, ADHD)
 • GBGGZ of SGGZ
 • naam en functie verwijzer
 • handtekening en/of stempel verwijzer

Na het ontvangen van de verwijsbrief

Na ontvangst van de verwijsbrief nemen wij contact op met de (ouders/verzorgers) van de cliënt. Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn, nemen wij contact met u op. Na de intake start het onderzoek of de behandeling.

Contact met verwijzer

Om de privacy van onze cliënten te kunnen waarborgen stellen wij u alleen op de hoogte van het onderzoeks- en of behandeltraject na schriftelijke toestemming van (ouders/verzorgers van) het kind.

Voor meer (en actuele) informatie over onze wachttijden klikt u hier

  Betreft:

  Verwijzer

  Praktijknaam*

  Naam verwijzer*

  Telefoonnummer*

  E-mailadres*

  Opmerking

  Gegevens patiënt

  Achternaam*

  Voorvoegsel*

  Voorletters*

  Geboortedatum*

  Geslacht

  ManVrouw

  Straat*

  Huisnummer*

  Postcode*

  Plaats*

  Telefoonnummer*