Verwijzen

Gemeenten, buurtteams, kinderartsen, jeugdartsen en huisartsen kunnen kinderen en jongeren naar ons verwijzen. Dat kan op verschillende manieren:

  • rechtstreeks via Zorgdomein
  • met een papieren verwijsbrief, die de cliënt zelf meeneemt naar de eerste afspraak
  • via het aanmeldformulier op onze website

Het verwijzen

De verwijsbrief dient te zijn voorzien van:

  • verwijsdatum
  • AGB-code verwijzer
  • persoonsgegevens patiënt
  • de vermoede DSM 5 diagnose (bijvoorbeeld angststoornis, ADHD)
  • GBGGZ of SGGZ
  • naam en functie verwijzer
  • handtekening en/of stempel verwijzer

Na het ontvangen van de verwijsbrief

Na ontvangst van de verwijsbrief nemen wij contact op met de (ouders/verzorgers) van de cliënt. Als er nog vragen of onduidelijkheden zijn, nemen wij contact met u op. Na de intake start het onderzoek of de behandeling.

Contact met verwijzer

Om de privacy van onze cliënten te kunnen waarborgen stellen wij u alleen op de hoogte van het onderzoeks- en of behandeltraject na schriftelijke toestemming van (ouders/verzorgers van) het kind.

Voor meer (en actuele) informatie over onze wachttijden klikt u hier

Betreft:

Verwijzer

Praktijknaam*

Naam verwijzer*

Telefoonnummer*

Opmerking

Gegevens patiënt

Achternaam*

Voorvoegsel*

Voorletters*

Geboortedatum*

Geslacht

ManVrouw

Straat*

Huisnummer*

Postcode*

Plaats*

Telefoonnummer*